WaterHome

Waterwonen is immaterieel erfgoed

Waterwonen is een waardevolle en unieke woonvorm, die behoort tot het Nederlands
immateriële erfgoed, dit vanwege de eeuwenoude traditie
en cultuur van wonen en werken op het water.
Daar mogen we trots op zijn!

waterwonen op NETWERK van Nederlands immaterieel erfgoed

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland stelt zich ten doel  en immaterieel erfgoed te versterken. Het brengt het Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Unesco in praktijk. Het ontplooit activiteiten gericht op behoud, beheer en ontwikkeling van het immaterieel erfgoed in Nederland. Het adviseert overheden over immaterieel erfgoedbeleid en stimuleert het debat daarover.

Kenniscentrum Immatrieel erfgoed Nederland >

Het Waterwonen is sinds 12 april 2021 opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland!
Het initiatief hiertoe is genomen door ErfgoedWaterwonen.nl.
Immaterieel erfgoed kan alleen worden aangemeld door beoefenaars of direct betrokkenen. Met de aanmelding erkennen ze dat zij deze cultuuruiting als immaterieel erfgoed zien.
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft bevestigd dat Waterwonen aan de criteria voor immaterieel erfgoed voldoet zoals gesteld in het UNESCO Verdrag inzake de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, en heeft de aanmelding zichtbaar gemaakt op: Immaterieel erfgoed/waterwonen

Nederland heeft in 2012 het UNESCO Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed ondertekend. De gedachte achter het Verdrag is dat de beoefenaren van immaterieel erfgoed ondersteuning verdienen bij de borging van hun immaterieel erfgoed en dat overheden bijdragen aan een gunstig klimaat, waarin immaterieel erfgoed kan gedijen.

Tekst, bronvermelding:
Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Hiermee kunnen wij de landelijke positie van ons waterwonen versterken en zorgen voor een landelijke regelgeving en zorgen voor betere financiering, landelijke regelgeving en nieuwe betaalbare ligplaatsen. Dit is helaas hard nodig. Want dit is de laatste jaren, naast mooie nieuwe initiatieven, in vele gevallen verslechterd.
En wij vinden het, net als vele belangenorganisaties zoals LWO, Vlot magazine en Lvbhb historische bedrijfsvaartuigen, belangrijk om het recht om op het water te kunnen wonen te borgen. Uit de enquete blijkt dat er behoefte is aan waterwonen, men kiest dus bewust voor het waterwonen.
Het maakt niet uit wat de vorm van een waterwoning is: een varend schip, woonboot, woonark  of watervilla, als het maar drijft.
Blue revolution, TU delft ingenieurs en diverse architecten zijn al jaren bezig om Nederland op een “drijvend Nederland” voor te bereiden. Jaren is er gestreden tegen het water, de volgende logische stap is “leven op het water”.

Maar hoe betaalbaar te houden? en dat ook de volgende generatie een waterwoon plek kan krijgen: ideeën zijn tiny water-houses, verplaatsbaarheid en duurzaamheid.

De enquete over waterwonen is meer dan 500 keer ingevuld en resulteerde in: Rapport een trotse toekomst voor het waterwonen.

Maar ook de bewustwording van de kwaliteiten van het waterwonen willen wij vergroten, waterwonen heeft bijvoorbeeld een klimaatbestendige toekomst, wat het water ook doet, een schip of een ark beweegt mee.

Waterwonen gaat een deel van de oplossing worden voor:

1. Klimaatadaptatie.
2. Bodemdaling, maatschappelijke kosten zoals infrastructuur zouden op de langer termijn goedkoper kunnen zijn als waterzuivering en energie opwekken ter plekke kunnen worden gedaan.
3. houtskeletbouw daar zijn heel veel woonboten al van gebouwd, circulair en CO2 reductie.
4. ruimte te kort op het land, woningsnood, herinrichting oude havens.
5. meer waterberging, nieuw water maken.

Zorg voor Immaterieel Erfgoed: Waterbewoners zijn vaak enorm trots op hun woonplek, woonschip/ark en verknocht aan hun manier van wonen. Ze delen opvallend vaak dezelfde beleving, gewoonten en gebruiken, waarin termen als ‘vrijheid, het bijzonder binnenvallende licht, altijd een vakantiegevoel en dichtbij de natuur’ en duurzaamheid veel gebruikt worden. Als waterbewoners elkaar voor het eerst ontmoeten, heerst er een gevoel van herkenbaarheid en gemeenschappelijke identiteit.

Wij hebben dan ook een pagina gemaakt voor overheden > om ons immaterieel erfgoed in het omgevingsplan te borgen.

Stichting behoud cultuur waterwonen in Nederland
erfgoedwaterwonen.nl
info@erfgoedwaterwonen.nl


Nanette Elfring
Margreet Elfring
Dion Meuleman
Yoya Braams

Een vandaag 3-11-2021 Is wonen op het water het antwoord op de stijgende zeespiegel?
Rotterdam
Elburg
Amsterdam
Schoonschip Amsterdam

Om de aanvraag mogelijk te maken hebben we subsidie gekregen van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Hiermee kunnen we het erfgoed waterwonen in kaart gaan brengen.

Vrienden van waterwonen

Wij zoeken waterbewoners en bedrijven, die ons waterwonen een warm hart toe dragen, zoals vrijwilligers, hypotheek-verstrekkers, woonarken-bouwers en makelaars en natuurlijk belangenorganisaties, die ons willen steunen op welke manier dan ook met de aanvraag waterwonen op de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed!

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief als je op de hoogte wilt worden gehouden en steun ons door middel van een donatie, dit wordt alleen gebruikt voor de aanvraag erfgoed, wij als bestuur werken als vrijwilligers.

Uiteraard zijn we ook te volgen op social media

Blog.

Erfgoed Waterwonen in Vlot

Het magazine Vlot heeft aandacht besteed aan erfgoed waterwonen en het doel om water wonen op het immatrieel erfgoed te krijgen. zie hier het hele artikel: Interview in Vlot magazine Erfgoed Waterwonen Wij krijg van Vlot de kans om op de zeepkist te staan en dat waarderen wij zeer en dat is ook wat erMeer lezen over “Erfgoed Waterwonen in Vlot”

Barry Meruma van Woonboot advocaat over de voordelen van immaterieel erfgoed

Met woonbootadvocaat.nl willen we meer zicht bieden op de juridische positie van waterbewoners. Daarom willen we alle relevante juridische kennis beschikbaar stellen gerelateerd aan waterwonen in Nederland. Dit geldt ook voor juridische kennis op gebied van varend erfgoed, waar de laatste tijd veel om te doen is. Onderstaand vind je beschikbare wetgevingsdocumenten en overig naslagmateriaalMeer lezen over “Barry Meruma van Woonboot advocaat over de voordelen van immaterieel erfgoed”

Canada: the globe and mail, Sea level rise is coming for cities.

When heavy rains batter Amsterdam, swelling the city’s waterways and threatening floods, one community is poised at the ready. Just off the bank of the northern Johan van Hasselt canal lies Schoonschip, a floating neighbourhood designed to rise with the water level. As the canal splashes beneath Schoonschip’s houses, inside, residents are living in whatMeer lezen over “Canada: the globe and mail, Sea level rise is coming for cities.”

woonboot waterwonen woonark waterplezier bruinevloot

natuur vrijheid vakantiegevoel erfgoed binnenvaart

glinsteringvanhetwaterophetplafond

voetjesinhetwater buiten

Vakantiegevoel

info@erfgoedwaterwonen.nl– erfgoedwaterwonen.nl – 06-15941811