Barry Meruma van Woonboot advocaat over de voordelen van immaterieel erfgoed

Met woonbootadvocaat.nl willen we meer zicht bieden op de juridische positie van waterbewoners. Daarom willen we alle relevante juridische kennis beschikbaar stellen gerelateerd aan waterwonen in Nederland. Dit geldt ook voor juridische kennis op gebied van varend erfgoed, waar de laatste tijd veel om te doen is. Onderstaand vind je beschikbare wetgevingsdocumenten en overig naslagmateriaal over actualiteiten rond het Verdrag van FARO, onze bijdragen aan VLOT Magazine over dit onderwerp, en informatie over de aanvraag van Stichting Behoud Cultuur Waterwonen in Nederland om waterwonen als cultuur op de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed te plaatsen.

Samen met erfgoedorganisaties onderzocht de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) sinds 2018 hoe burgerinitiatief en – participatie kan worden gestimuleerd. Zo kwam het programma FARO van de RCE tot stand, waarbij netwerken en proefprojecten worden opgezet. In deze proefprojecten zijn gezamenlijke methoden en instrumenten ontwikkeld waarmee erfgoedorganisaties, overheden, en erfgoedgemeenschappen in de praktijk aan de slag kunnen. Uiteindelijk heeft dit een advies opgeleverd aan de minister van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap over ratificatie van het Verdrag van FARO.

Onder het onderzoek van de RCE valt o.a. het rapport ‘Cultureel Erfgoed voor en met iedereen’. Dit rapport gaat dieper in op beleids- en juridische implicaties van ratificering en ondertekening van het verdrag van FARO, en interpretatie van een aantal belangrijke begrippen. Het rapport is ook opgesteld ter inventarisatie en analyse van acties die andere Europese landen ondernemen, of hebben ondernomen, en inventarisatie en analyse van acties en projecten die in Nederland zijn ondernomen op het gebied van burgerparticipatie en burgerinitiatieven in de erfgoedsector.

In de bijlage ‘Over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving’ vind je meer over de belangrijkste resultaten van het onderzoek Programma FARO. Specifiek wordt hier besproken wat de uitgangspunten van het Verdrag van FARO zijn, hoe de beleidsbasis voor invoering moet worden opgesteld, en hoe de uitvoeringsagenda in 2021 ter voorbereiding van de ondertekening van het Verdrag van FARO er uit gaat zien.

Op 11 februari 2021 constateerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat het verdrag van FARO aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en bij een vernieuwende beweging in het erfgoedveld. De uitvoeringsrichting van het Verdrag van FARO, en de toekomstige ondertekening en ondersteuning van het verdrag, worden door de minister ondersteund.

#woonboten #waterwonen #immaterieelerfgoed #meerligplaatsen #toekomstbestendig #omdenken

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: