Uitgelicht

Het water wordt leidend ipv volgend

NRC INTERVIEW >

Jan Rotmans, Hoogleraar transitiekunde: ‘De Randstad ligt in 2121 aan het Blauwe Hart’ en schreef een boek omarm de chaos

Nederland in het jaar 2121. De strijd tegen de stijgende zeespiegel en de toenemende overstromingen door klimaatverandering heeft een radicale wending genomen. In plaats van steeds maar dijken te verhogen en gemalen almaar harder te laten pompen, is een andere strategie gekozen: het water wordt op grote schaal toegelaten. In plaats van vechten tegen de natuur, deint Nederland nu mee met de natuur.

De Randstad, verhuisd naar de nieuwe aan de kust gelegen delen boven zeeniveau, is een aaneengesloten metropool. „Één grote lagunestad met overal natuur, een groen-blauwe oase met water en groen als integraal onderdeel van de stedelijke omgeving” in de toekomstvisie die Jan Rotmans, transitiehoogleraar aan de Erasmus Universiteit, presenteert in zijn nieuwe boek Omarm de chaos. „We gaan van Neder-land naar Boven-water.”

waterwonen wordt het nieuw normaal!

Uitgelicht

Drijvende wijk onderzoek

Het project Veenetië is een onderzoeksproject naar de technische als LCC  haalbaarheid van een drijvende woonwijk als oplossing in gebieden met bodemdalingsproblematiek en potentieel wateroverlast risico.

Dit onderzoek, gebaseerd op een real life case in de provincie Utrecht heeft aangetoond dat de gekozen aanpak een wijk creëert die flexibel is en geen last heeft van dalende bodem. Het beweegt op het water en kan daardoor goed water bufferen. Het is daarmee een bodemdaling- en klimaatbestendige wijk. Balance d’eau heeft hier als prominent kernteam lid en financieel een bijdrage aan geleverd. Dit project is gepresenteerd tijdens het nationaal congres bodemdaling van november 2019


Gemeente Woerden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Programma aanpak Veenweiden, Bestuurstafel Infrastructuur en Bodemdaling Alphen, Gouda en Woerden, ORG-ID, Sweco, Witteveen+Bos

ga naar de site van Balance D’eau

Uitgelicht

Erfgoed Waterwonen in Vlot

Het magazine Vlot heeft aandacht besteed aan erfgoed waterwonen en het doel om water wonen op het immatrieel erfgoed te krijgen.

zie hier het hele artikel:

Interview in Vlot magazine Erfgoed Waterwonen

Wij krijg van Vlot de kans om op de zeepkist te staan en dat waarderen wij zeer en dat is ook wat er dient te gebeuren! Alle belangen-organisaties, de handen in één om ons mooie waterwonen door te geven aan de volgende generatie.

Het magazine Vlot van Renate Meijer bestaat dit jaar 10 jaar, het valt bij 12.000 waterwoners in de bus. Het is veel werk en steun is daarom meer dan welkom en belangrijk voor onze gemeenschap waterwonen, ga naar

en steun Vlot, nog gefeliciteerd met het 10 jarig jubileum!

En een stukje van Renate, hoe zij het waterwonen op de kaart zet en op een positieve manier.

#waterwonen #verbinden #versterken #waterwooncommunities

#vlotmagazine

Wie wordt woonboot van het Jaar!

STEM MEE! Wie wordt Woonboot van het Jaar 2021?
Voor het achtste jaar op rij organiseert VLOT de verkiezing Woonboot van het Jaar. Een woonschip, een woonark en een varend woonschip maken dit jaar kans op de felbegeerde titel. Op vrijdag 23 september 2022 worden de winnaars van de vakjuryprijs en de publieksprijs bekend gemaakt.

Je kunt nu jouw stem uitbrengen voor de publieksprijs op:

STEM HIER >

Maassluis: Voorbeeld van samenwerking tussen wal en schip en verduurzaming!

Groene infrastructuur

De vierde pijler is de oprichting van de gebiedscoöperatie ‘Maritiem historisch Maassluis’, een ondernemende vereniging die de samenwerking tussen schepen, musea, onderwijs en bedrijfsleven moet borgen.

Met zo’n organisatorisch en juridisch samenwerkingsmodel ontwikkelen de erfgoedorganisaties en hun partners een effectiefen efficiënt verdienmodel. De organisatievorm van een coöperatie sluit goed aan bij de realisering van gebiedsontwikkeling: gericht op samenwerken, gericht op ondernemerschap, gericht op efficiëntie.

De coöperatie houdt zich onder meer bezig met verduurzaming. Een aantal schepen wordt aangesloten op een groen energiesysteem via PV-panelen op een haven gebouw, energieopslag in een zeezoutbatterij met regelsoftware en een groene laadpaal voor de schepen.
Hiermee ontstaat een groene infrastructuur voor andere boten en havenpanden. Meer transformatiemaatregelen volgen, zoals toepassing van isolatie, zeezoutbatterijen, ledverlichting, infraroodverwarming en waterstof.

zie het gehele verhaal hier tijdschrift DEAL! nummer 4 >
.

Canada: the globe and mail, Sea level rise is coming for cities.

When heavy rains batter Amsterdam, swelling the city’s waterways and threatening floods, one community is poised at the ready. Just off the bank of the northern Johan van Hasselt canal lies Schoonschip, a floating neighbourhood designed to rise with the water level. As the canal splashes beneath Schoonschip’s houses, inside, residents are living in what some architects see as the climate-resilient future of urban housing.

“You don’t necessarily need land to make houses,” says Marthijn Pool, co-founder of Space & Matter, one of the architecture firms that contributed to Schoonschip’s design. “Imagine making houses float: You combine the storm-water buffering with the potential of creating new residential areas? Then the residential areas are, from their conception, climate proof.”

“You have to see Schoonschip as a nice step in the evolution of floating cities as they become more sustainable,” says Koen Olthuis, founder of the architecture firm Waterstudio, which contributed to the design of Schoonschip and has led projects to design floating homes and neighbourhoods around the world. “We are still far away from high-density, flexible, seasonal cities that I think the future will bring.”

Here whole article >

Podcast Nattigheid

Wonen op het water: nergens is de relatie tussen Nederlanders en hun water zo hecht

Nederland leeft niet alleen met het water, maar in toenemende mate óp het water. In de werkende haven van Rotterdam drijven 40 koeien op het platform van de Floating Farm – zo blijft het voedsel dicht bij de stad. Dat drijvend bouwen en wonen – en boeren – is niet alleen handig, het is ook bittere noodzaak, vindt Rutger de Graaf van Blue 21.

In plaats van te vluchten voor de stijgende zeespiegel kunnen we beter erop meedeinen. En wat als in 2121 heel west-Nederland onder water ligt? Ja, dat wordt zeker een chaos, zegt hoogleraar veranderkunde aan de Erasmus Jan Rotmans, maar die chaos moeten we omarmen. Die ziet hij als een kans om onze omgang met het water ingrijpend anders te doen. “Dan wordt het water een ontwikkelingspartner, een bondgenoot”.  

Op nattigheid.nl vind je het volledige interview met Jan Rotmans, een fotoreportage over de Floating Farm en twee video’s, waaronder een uitzending van kinderprogramma Het Klokhuis, die laten zien hoe de drijvende steden van Blue 21 eruit moeten komen te zien.

Gedreven door wind en water

Martine van Lier

Maritiem erfgoed biedt kansen voor gemeenten met vaarwater, havens en schepen

Maritiem erfgoed behoort tot ons oudste erfgoed. Toch draagt het ook oplossingen aan voor actuele en urgente vraagstukken. Historische schepen, havens, vaarwegen en havenpanden kunnen cultuurhistorisch en ruimtelijk waardevol zijn, en tegelijker- tijd de motor zijn van gebiedsontwikkeling.

Maritiem erfgoed is een van de oudste soorten erfgoed en toch een van de jongste loten aan de ‘erfgoedstam’. Van een vijfduizend jaar oude boomstamkano tot een negentiende­eeuwse botter of beurtvaart, maritiem erfgoed geeft al vijf millennia lang richting aan het omgaan met ons landschap en de elementen. Het past zich aan en creëert nieuwe mogelijkheden. We kunnen dan ook voor ruimtelijke ontwikkelingen met oog voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en (drijvende) woning­ bouw veel leren van die eeuwenlange ervaring met waterrijke havensteden, natte deltalandschappen en het wispelturige zeeklimaat.

Betekenislaag

Nederland is van oudsher een handelsland en transport­ land, maar bij uitstek ook een maritiem land, liggend in de delta van grote rivieren en aan de Noordzee. Scheep­ vaart was de belangrijkste motor van ruimtelijke ontwik­ kelingen en welvaart. Dorpen en steden kwamen tot bloei door de ligging aan vaarwater. Havens, trekvaarten en kanalen vormden een waterwegennetwerk dat nog altijd van economisch belang is. De unieke historische schepen van de bruine vloot (traditionele zeilschepen voor de hedendaagse passagiersvaart) en museum­ havens dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het cultuurlandschap en de maritieme identiteit van haven­ dorpen en ­steden.

Door die betekenislaag van historische schepen en maritieme ensembles toe te voegen aan omgevingsvisies en ­plannen kunnen provincies en gemeenten meer met deze rijke maritieme historie doen en haar inpassen in gebiedsontwikkelingen. Via een autonome provinciale of gemeentelijke verordening met faciliterende en stimulerende maatregelen kunnen gemeenten ook het roerende maritieme erfgoed binden en borgen.

Vliegwiel voor ontwikkeling

Zo streeft de gemeente Elburg duurzame stedelijke groei na door de potentie van het ensemble van de haven, botters, havenpanden en de botterwerf te benutten en op te nemen in het gemeentelijke beleid. De gemeente wijst Elburger historische schepen aan als gemeentelijk varend monument en zowel de ge­meente als de provincie ondersteunt de botters en de botterwerf financieel.

Dit ensemble functioneert daarmee als vliegwiel voor de gebiedsontwikkeling van het havengebied en de recreatieve aantrekkings­kracht van deze Gelderse vissers­ en vestingstad. Behoud en borging van maritiem erfgoed is dus niet alleen van belang vanuit ruimtelijk en cultuurhistorisch perspectief. Het kan ook direct een bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke opgaven over mobiliteit, consumptie, energie en klimaat.

zie hier het gehele artikel >

De Toekomst: wonen en werken op het water

Wonen en water. Soms gaat het samen, maar vaak ook niet. Met de natuurramp en overstromingen in Valkenburg nog vers in het geheugen gegrift, is het wellicht tijd voor een nieuwe manier van denken. In plaats van zich tegen het water te verzetten, moet Nederland meer manieren vinden om ermee te leren leven. Al helemaal als ook nog het woningtekort opgelost moet worden.

Woonboot van het jaar 2020-Vlot magazine

Hoera, de winnaar van de VLOT-verkiezing Woonboot van het Jaar 2020 is bekend! De gerenoveerde woonark ‘Ark van Kiek’ uit Oud Ade mag zich vanaf vandaag officieel ‘Woonboot van het Jaar 2020’ noemen. Volgens de jury onderscheidt de ark van bewoner Kiek van der Poel zich door de ‘eigengereidheid, durf en inzet van de maker’.

Hier nog meer van KIEK interview AD >

Kiek wil met duurzame ark andere inspireren.

Meer ruimte voor drijvende woningen

Drijvend bouwen kan een bijdrage leveren aan het oplossen van het woningtekort in Nederland. Woningen worden steeds duurder en land steeds schaarser. Rutger de Graaf-van Dinther won samen met 2 vrienden tijdens hun studie aan de TU in Delft een prijsvraag waarin zij een floating city bedachten. Deze oplossing bereidt deltagebieden voor op de effecten van klimaatverandering. Met hun bedrijf Blue21 houden zij zich bezig met drijvende projecten. Hun missie? Miljoenen mensen overal ter wereld een veilige manier van wonen bieden door de drijvend-bouwen-technologie. Hoe bereiken zij dat? En wat is hun ambitie voor de toekomst? Kijk mee naar deze aflevering van Smart Guys. In de serie Smart Guys duiken we in de wereld van ondernemen en duurzaamheid. Hoe zet je technologie in voor een betere wereld? Duurzaamheid begint een steeds grotere rol te spelen in ons persoonlijke leven, en ook bij bedrijven staat duurzaamheid steeds vaker centraal. Hoe zorg je ervoor dat duurzaamheid geld oplevert voor jouw onderneming? Presentator Saskia Weerstand gaat langs bij pioniers op het gebied van duurzaamheid. Welkom in de wereld van Smart Guys.

ga naar het youtube kanaal van KVK-drijvende woningen>