Uitgelicht

Het water wordt leidend ipv volgend

NRC INTERVIEW >

Jan Rotmans, Hoogleraar transitiekunde: ‘De Randstad ligt in 2121 aan het Blauwe Hart’ en schreef een boek omarm de chaos

Nederland in het jaar 2121. De strijd tegen de stijgende zeespiegel en de toenemende overstromingen door klimaatverandering heeft een radicale wending genomen. In plaats van steeds maar dijken te verhogen en gemalen almaar harder te laten pompen, is een andere strategie gekozen: het water wordt op grote schaal toegelaten. In plaats van vechten tegen de natuur, deint Nederland nu mee met de natuur.

De Randstad, verhuisd naar de nieuwe aan de kust gelegen delen boven zeeniveau, is een aaneengesloten metropool. „Één grote lagunestad met overal natuur, een groen-blauwe oase met water en groen als integraal onderdeel van de stedelijke omgeving” in de toekomstvisie die Jan Rotmans, transitiehoogleraar aan de Erasmus Universiteit, presenteert in zijn nieuwe boek Omarm de chaos. „We gaan van Neder-land naar Boven-water.”

waterwonen wordt het nieuw normaal!

Advertentie
Uitgelicht

Drijvende wijk onderzoek

Het project Veenetië is een onderzoeksproject naar de technische als LCC  haalbaarheid van een drijvende woonwijk als oplossing in gebieden met bodemdalingsproblematiek en potentieel wateroverlast risico.

Dit onderzoek, gebaseerd op een real life case in de provincie Utrecht heeft aangetoond dat de gekozen aanpak een wijk creëert die flexibel is en geen last heeft van dalende bodem. Het beweegt op het water en kan daardoor goed water bufferen. Het is daarmee een bodemdaling- en klimaatbestendige wijk. Balance d’eau heeft hier als prominent kernteam lid en financieel een bijdrage aan geleverd. Dit project is gepresenteerd tijdens het nationaal congres bodemdaling van november 2019


Gemeente Woerden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Programma aanpak Veenweiden, Bestuurstafel Infrastructuur en Bodemdaling Alphen, Gouda en Woerden, ORG-ID, Sweco, Witteveen+Bos

ga naar de site van Balance D’eau

Uitgelicht

Erfgoed Waterwonen in Vlot

Het magazine Vlot heeft aandacht besteed aan erfgoed waterwonen en het doel om water wonen op het immatrieel erfgoed te krijgen.

zie hier het hele artikel:

Interview in Vlot magazine Erfgoed Waterwonen

Wij krijg van Vlot de kans om op de zeepkist te staan en dat waarderen wij zeer en dat is ook wat er dient te gebeuren! Alle belangen-organisaties, de handen in één om ons mooie waterwonen door te geven aan de volgende generatie.

Het magazine Vlot van Renate Meijer bestaat dit jaar 10 jaar, het valt bij 12.000 waterwoners in de bus. Het is veel werk en steun is daarom meer dan welkom en belangrijk voor onze gemeenschap waterwonen, ga naar

en steun Vlot, nog gefeliciteerd met het 10 jarig jubileum!

En een stukje van Renate, hoe zij het waterwonen op de kaart zet en op een positieve manier.

#waterwonen #verbinden #versterken #waterwooncommunities

#vlotmagazine

Het tij gaat keren

Steeds meer stemmen gaan op om drijvend te gaan bouwen en is er nu dus een cursus, onderleiding van blue revolution foundation

8 februari 2023.

Bedoeld voor 

Beleidsmakers en planners bij gemeenten, waterschappen, provincies en rijksoverheid, aannemers, ontwikkelaars, investeerders, ontwerpers, architecten, stedenbouwkundigen, adviseurs en ingenieurs, natuurorganisaties. 

Cursus drijvend bouwen

WinterWelVaart 2022

Ons gratis festival kan alleen bestaan dankzij onze vrijwilligers.

Voor opgave en meer info zie onze pagina vrijwilligers.


Op zaterdag 10 december gaat WinterWelVaart van start in Sappemeer en Zoutkamp , het weekend daarop vindt de vijftiende editie plaats in Groningen op 16,17 & 18 december. Het is één van de meest gefotografeerde evenementen in de stad. Een flink aantal sfeervol verlichte, historische schepen meert aan in het mooiste stukje binnenstad; de kades van de Hoge, Lage en Kleine der A. Aan boord van de schepen, in Museum aan de A (opvolger van het Noordelijk Scheepvaartmuseum) en in de Akerk kun je je een weekend lang onderdompelen in muziek, theater, poëzie, spoken word en andere performances.

Tijden:

Zaterdag 10 december in Zoutkamp & Sappemeer van 11 tot 18 uur 

Vrijdag 16 december van 17 tot 24 uur  (wintermarkt tot 22 uur)

Zaterdag 17 december van 12 tot 24 uur (wintermarkt tot 22 uur)

Zondag 18 december van 12 tot 18 uur

WinterWelvaart.nl

Reacties op Waterwonen officieel Immaterieel erfgoed

Magazine voor ruimtelijke ontwikkeling ROM

AUTEUR Bas van Horn

Wonen op water staat sinds kort op de inventarislijst Immaterieel Erfgoed Nederland. Wat weinig aandacht krijgt in de publiciteit rond de lijst van het kenniscentrum is het feit dat er in ons land altijd op het water is gewoond. En dan vooral door rondtrekkende lieden. Losse arbeiders die hun schuitje afmeerden bij het werk aan te graven kanalen of sluiswerken. Colporteurs zonder vaste woon- of verblijfplaats, ‘reizigers’ en kermisklanten die het in een huis niet uithielden.

Zoals wel vaker lossen de problemen zichzelf grotendeels op of worden van de weeromstuit een voordeel. Aanhoudende woningkrapte, bravere bewoners en een verbeterd imago maken het waterwonen voor nieuwe groepen aantrekkelijk. Gemeenten ontdekken dat waterkavels een aanvulling kunnen zijn op het bouwpotentieel en dat ze op gewilde plekken evenveel kunnen opbrengen als grondkavels aan de wal. Maar dan met minder kosten voor het bouwrijp maken en de ontsluiting.

Ook het klimaat is vaak een argument voor waterwonen. Want wie drijft, komt niet onder water te staan. Of dat gebeurt wel, maar dat ligt dan aan een te zware opbouw of een slechte financiering omdat inmiddels nog maar een enkele bank hypotheken voor arken verstrekt. Het is ze te ingewikkeld en te lastig te standaardiseren. Kennelijk zijn er genoeg mensen die ondanks deze belemmering een waterwoning kunnen en willen kopen. Ook als de woningmarkt terugvalt, lijken er geen redenen meer waarom dat het waterwonen extra zou treffen. Het water is dus geen wijkplaats meer en zal dat ook niet worden.

Zie hele artikel

Het is zover! waterwonen is immaterieel erfgoed

Na 2 jaar werk en schrijven van een borgingsplan heeft het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland bekend gemaakt dat waterwonen sinds November 2022 bijgeschreven is in inventaris immaterieel erfgoed Nederland!

Immaterieel erfgoed Waterwonen

Wat betekent dat nou? Wij hebben een brochure gemaakt waarin we dat uitleggen

Informatie immaterieel erfgoed waterwonen

Barry Meruma heeft in Vlotmagazine  al eens geschreven over de voordelen van immaterieel erfgoed

Wij zijn er blij mee!

Bestuur Erfgoed Waterwonen.

Goed opiniestuk van Ties Rijcken:

Ik hoop dat we over 50 jaar de wijken uit de jaren 2020 herkennen als energieneutraal, groen, blauw, en, als het aan mij ligt, vol drijvende woningen – het symbool van het adaptieve bouwwerk en ook het object waar ik de eerste tien jaar van mijn werkende leven aan heb gewijd. Laten we echter geen drijvende woningen bouwen vanwege de zeespiegelstijging – ik zie het al voor me: na een dijkdoorbraak zijn er honderden mensen verdronken en ligt de Randstad op z’n gat. Maar hoera! Er dobberen een paar duizend drijvende woningen rond, die tegen dakgoten aan botsen en vastliggen in de modder, als het water na vele weken eindelijk is weggepompt.

Drijvend wonen is een prachtige woonvorm. Niet woningen in één stijl in afgesloten meertjes, maar gebouwd naar eigen smaak in particulier opdrachtgeverschap en verbonden met het watersysteem, zodat ze verplaatsbaar zijn: de meest circulaire woonvorm denkbaar.

Zie de gehele bespiegeling:

Over drijven in Mokum

Locatie: Borneo Architectuur Centrum Amsterdam
30 september 2022 tot 31 maart 2023

Opening tentoonstelling “Over Drijven in Mokum” vijdag 30 september 2022 om 17:00 uur, hoe wordt er in Amsterdam op en bij het water gewoond, wat is er allemaal mogelijk en wat komt daar bij kijken.

In deze tentoonstelling brengen we in kaart hoe er in Amsterdam op en bij het water wordt gewoond. Het begon met schippers die om pragmatische en financiële redenen op hun schip gingen wonen. Later werd ook voor vele anderen wonen op het water aantrekkelijker, zeker nu de grachten steeds schoner zijn geworden.

De tentoonstelling is samengesteld door het Borneo Architectuur Centrum in samenwerking met Bob Ronday (Bob Ronday Architectuur) en met medewerking van Ingeborg van Lieshout (Green Light District). De tentoonstelling toont 6 grote frames met achtergrondinformatie over drijvend wonen in Amsterdam, diverse maquettes en tekeningen van voorbeeldwoningen en reeds gerealiseerde drijvende woningen, beeldmateriaal van de verkiezing “woonboot van het jaar” en films van bestaande drijvende woningen en woonwijken.

Ga naar de website >

Wie wordt woonboot van het Jaar!

STEM MEE! Wie wordt Woonboot van het Jaar 2021?
Voor het achtste jaar op rij organiseert VLOT de verkiezing Woonboot van het Jaar. Een woonschip, een woonark en een varend woonschip maken dit jaar kans op de felbegeerde titel. Op vrijdag 23 september 2022 worden de winnaars van de vakjuryprijs en de publieksprijs bekend gemaakt.

Je kunt nu jouw stem uitbrengen voor de publieksprijs op:

STEM HIER >

Maassluis: Voorbeeld van samenwerking tussen wal en schip en verduurzaming!

Groene infrastructuur

De vierde pijler is de oprichting van de gebiedscoöperatie ‘Maritiem historisch Maassluis’, een ondernemende vereniging die de samenwerking tussen schepen, musea, onderwijs en bedrijfsleven moet borgen.

Met zo’n organisatorisch en juridisch samenwerkingsmodel ontwikkelen de erfgoedorganisaties en hun partners een effectiefen efficiënt verdienmodel. De organisatievorm van een coöperatie sluit goed aan bij de realisering van gebiedsontwikkeling: gericht op samenwerken, gericht op ondernemerschap, gericht op efficiëntie.

De coöperatie houdt zich onder meer bezig met verduurzaming. Een aantal schepen wordt aangesloten op een groen energiesysteem via PV-panelen op een haven gebouw, energieopslag in een zeezoutbatterij met regelsoftware en een groene laadpaal voor de schepen.
Hiermee ontstaat een groene infrastructuur voor andere boten en havenpanden. Meer transformatiemaatregelen volgen, zoals toepassing van isolatie, zeezoutbatterijen, ledverlichting, infraroodverwarming en waterstof.

zie het gehele verhaal hier tijdschrift DEAL! nummer 4 >
.

Canada: the globe and mail, Sea level rise is coming for cities.

When heavy rains batter Amsterdam, swelling the city’s waterways and threatening floods, one community is poised at the ready. Just off the bank of the northern Johan van Hasselt canal lies Schoonschip, a floating neighbourhood designed to rise with the water level. As the canal splashes beneath Schoonschip’s houses, inside, residents are living in what some architects see as the climate-resilient future of urban housing.

“You don’t necessarily need land to make houses,” says Marthijn Pool, co-founder of Space & Matter, one of the architecture firms that contributed to Schoonschip’s design. “Imagine making houses float: You combine the storm-water buffering with the potential of creating new residential areas? Then the residential areas are, from their conception, climate proof.”

“You have to see Schoonschip as a nice step in the evolution of floating cities as they become more sustainable,” says Koen Olthuis, founder of the architecture firm Waterstudio, which contributed to the design of Schoonschip and has led projects to design floating homes and neighbourhoods around the world. “We are still far away from high-density, flexible, seasonal cities that I think the future will bring.”

Here whole article >

Podcast Nattigheid

Wonen op het water: nergens is de relatie tussen Nederlanders en hun water zo hecht

Nederland leeft niet alleen met het water, maar in toenemende mate óp het water. In de werkende haven van Rotterdam drijven 40 koeien op het platform van de Floating Farm – zo blijft het voedsel dicht bij de stad. Dat drijvend bouwen en wonen – en boeren – is niet alleen handig, het is ook bittere noodzaak, vindt Rutger de Graaf van Blue 21.

In plaats van te vluchten voor de stijgende zeespiegel kunnen we beter erop meedeinen. En wat als in 2121 heel west-Nederland onder water ligt? Ja, dat wordt zeker een chaos, zegt hoogleraar veranderkunde aan de Erasmus Jan Rotmans, maar die chaos moeten we omarmen. Die ziet hij als een kans om onze omgang met het water ingrijpend anders te doen. “Dan wordt het water een ontwikkelingspartner, een bondgenoot”.  

Op nattigheid.nl vind je het volledige interview met Jan Rotmans, een fotoreportage over de Floating Farm en twee video’s, waaronder een uitzending van kinderprogramma Het Klokhuis, die laten zien hoe de drijvende steden van Blue 21 eruit moeten komen te zien.