Uitgelicht

Het water wordt leidend ipv volgend

NRC INTERVIEW >

Jan Rotmans, Hoogleraar transitiekunde: ‘De Randstad ligt in 2121 aan het Blauwe Hart’ en schreef een boek omarm de chaos

Nederland in het jaar 2121. De strijd tegen de stijgende zeespiegel en de toenemende overstromingen door klimaatverandering heeft een radicale wending genomen. In plaats van steeds maar dijken te verhogen en gemalen almaar harder te laten pompen, is een andere strategie gekozen: het water wordt op grote schaal toegelaten. In plaats van vechten tegen de natuur, deint Nederland nu mee met de natuur.

De Randstad, verhuisd naar de nieuwe aan de kust gelegen delen boven zeeniveau, is een aaneengesloten metropool. „Één grote lagunestad met overal natuur, een groen-blauwe oase met water en groen als integraal onderdeel van de stedelijke omgeving” in de toekomstvisie die Jan Rotmans, transitiehoogleraar aan de Erasmus Universiteit, presenteert in zijn nieuwe boek Omarm de chaos. „We gaan van Neder-land naar Boven-water.”

waterwonen wordt het nieuw normaal!

Uitgelicht

Drijvende wijk onderzoek

Het project Veenetië is een onderzoeksproject naar de technische als LCC  haalbaarheid van een drijvende woonwijk als oplossing in gebieden met bodemdalingsproblematiek en potentieel wateroverlast risico.

Dit onderzoek, gebaseerd op een real life case in de provincie Utrecht heeft aangetoond dat de gekozen aanpak een wijk creëert die flexibel is en geen last heeft van dalende bodem. Het beweegt op het water en kan daardoor goed water bufferen. Het is daarmee een bodemdaling- en klimaatbestendige wijk. Balance d’eau heeft hier als prominent kernteam lid en financieel een bijdrage aan geleverd. Dit project is gepresenteerd tijdens het nationaal congres bodemdaling van november 2019


Gemeente Woerden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Programma aanpak Veenweiden, Bestuurstafel Infrastructuur en Bodemdaling Alphen, Gouda en Woerden, ORG-ID, Sweco, Witteveen+Bos

ga naar de site van Balance D’eau

Uitgelicht

Erfgoed Waterwonen in Vlot

Het magazine Vlot heeft aandacht besteed aan erfgoed waterwonen en het doel om water wonen op het immatrieel erfgoed te krijgen.

zie hier het hele artikel:

Interview in Vlot magazine Erfgoed Waterwonen

Wij krijg van Vlot de kans om op de zeepkist te staan en dat waarderen wij zeer en dat is ook wat er dient te gebeuren! Alle belangen-organisaties, de handen in één om ons mooie waterwonen door te geven aan de volgende generatie.

Het magazine Vlot van Renate Meijer bestaat dit jaar 10 jaar, het valt bij 12.000 waterwoners in de bus. Het is veel werk en steun is daarom meer dan welkom en belangrijk voor onze gemeenschap waterwonen, ga naar

en steun Vlot, nog gefeliciteerd met het 10 jarig jubileum!

En een stukje van Renate, hoe zij het waterwonen op de kaart zet en op een positieve manier.

#waterwonen #verbinden #versterken #waterwooncommunities

#vlotmagazine

Woonboot van het jaar 2020-Vlot magazine

Hoera, de winnaar van de VLOT-verkiezing Woonboot van het Jaar 2020 is bekend! De gerenoveerde woonark ‘Ark van Kiek’ uit Oud Ade mag zich vanaf vandaag officieel ‘Woonboot van het Jaar 2020’ noemen. Volgens de jury onderscheidt de ark van bewoner Kiek van der Poel zich door de ‘eigengereidheid, durf en inzet van de maker’.

Hier nog meer van KIEK interview AD >

Kiek wil met duurzame ark andere inspireren.

Meer ruimte voor drijvende woningen

Drijvend bouwen kan een bijdrage leveren aan het oplossen van het woningtekort in Nederland. Woningen worden steeds duurder en land steeds schaarser. Rutger de Graaf-van Dinther won samen met 2 vrienden tijdens hun studie aan de TU in Delft een prijsvraag waarin zij een floating city bedachten. Deze oplossing bereidt deltagebieden voor op de effecten van klimaatverandering. Met hun bedrijf Blue21 houden zij zich bezig met drijvende projecten. Hun missie? Miljoenen mensen overal ter wereld een veilige manier van wonen bieden door de drijvend-bouwen-technologie. Hoe bereiken zij dat? En wat is hun ambitie voor de toekomst? Kijk mee naar deze aflevering van Smart Guys. In de serie Smart Guys duiken we in de wereld van ondernemen en duurzaamheid. Hoe zet je technologie in voor een betere wereld? Duurzaamheid begint een steeds grotere rol te spelen in ons persoonlijke leven, en ook bij bedrijven staat duurzaamheid steeds vaker centraal. Hoe zorg je ervoor dat duurzaamheid geld oplevert voor jouw onderneming? Presentator Saskia Weerstand gaat langs bij pioniers op het gebied van duurzaamheid. Welkom in de wereld van Smart Guys.

ga naar het youtube kanaal van KVK-drijvende woningen>

goed nieuws voor varend erfgoed

Al eerder werd gedacht aan een fonds dat financiering in Varend Erfgoed makkelijker kan maken. Een fonds met lagere rentes en langere aflossing periodes, specifiek voor dit soort schepen. De huidige Corona crisis heeft de urgentie daartoe nog eens vergroot. Op het BBZ symposium in maart van dit jaar is hiervoor een eerste idee geuit door Rob van Hilten van BMC Advies, dit op uitnodiging van de gemeente Harlingen en stichting REDDEVLOOT, een samenwerkingsverband van schippers en ondernemers in Harlingen.

Het initiatief voor het Fonds Varend Erfgoed krijgt langzaam vorm door de samenwerking van een groeiende groep partijen. De provincies Utrecht, Overijssel, Frieasland en Flevoland hebben zich opgesteld als financiers van de opdracht. BMC is opdrachtgever en wil onderzoeken welke eisen aan het fonds gesteld worden en gaat het bedrijfsplan Fonds Varend Erfgoed ontwikkelen.

Waterwonen in Nederland

Geheugen van Nederland zoekt content met als thema ‘Wonen’

Wonen kan op vele manieren. Op het platteland of in de stad, met elkaar of alleen, in welvaart of in armoede, vrij of onvrij, op een vaste plek of juist niet. Al eeuwenlang wonen we, afhankelijk van inkomen, afkomst en positie in de maatschappij, op bijzondere én heel gewone plaatsen. In goede of slechte omstandigheden en op mooie en lelijke plekken. Onze manier van wonen vertelt veel over de gelaagdheid van de maatschappij.

Het Geheugen van Nederland is op zoek naar digitaal erfgoed over het dagelijks leven in relatie tot wonen. Films, foto’s, archieven, kranten, (kunst)objecten en boeken die digitaal beschikbaar zijn komen in aanmerking.

Bij dit thema denken we ook aan hoe historische gebeurtenissen invloed hadden op huisvesting. Bijvoorbeeld de waterwonen, wederopbouw, sociale woningbouw, toegewezen woningen van migranten, in dienst wonen, maar ook aan onvrije vormen zoals gevangenissen en proefkoloniën. Het Geheugen van Nederland is benieuwd naar al deze verhalen!

Graag ontvangen wij jullie bijdragen uiterlijk 21 juni via redactie@geheugenvannederland.nl.

Netwerk digitaal erfgoed >

Betaalbaar waterwonen

Parool Opinie: ‘Voor groei Amsterdam ligt de toekomst op het water’

Amsterdam wil uitbreiden, maar heeft amper plek. D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig pleit voor een nieuwe, betaalbare wijk op het water.

Amsterdam wil de komende dertig jaar met 250 duizend inwoners groeien, maar de bouwgrond in de stad wordt steeds schaarser. Een blik op de kaart leert dat er voor grote nieuwe wijken met betaalbare huizen en veel groen eigenlijk te weinig ruimte is. Tenminste, als je alleen kijkt naar de grond. Maar als je het water ook ziet als bouwgrond is Amsterdam opeens een stad vol met ruimte en kansen voor groene en betaalbare wijken die drijven op het water.

Wonen op het water is lang niet zo nieuw als het lijkt: de stad is gebouwd op water met gebouwen op palen en aangeplempte eilandjes. Toch wordt bij wonen op het water tegenwoordig gedacht aan woonboten of watervilla’s en niet aan complete wijken met veel groen, goede infrastructuur en zeker vijf woonlagen met betaalbare appartementen. Terwijl dit allemaal kan. Op de Malediven zijn door een Nederlands architectenbureau plannen gemaakt voor een volledige stad op zee met maar liefst 5000 woningen.

Reinier van Dantzig Linkedin:

Vandaag pleit ik in de gemeenteraad voor bouwen op het water! Ja dat lees je goed, op het water.
We moeten in Amsterdam flink bouwen om de woningnood te bestrijden. Bouwgrond is schaars maar wie ook naar het water kijkt ziet dat we nog veel ruimte hebben om snel te bouwen! Hele woonwijken met 5 verdiepingen, parken en infrastructuur kunnen aangelegd worden op het water.
Met bouwen op het water kunnen we bijvoorbeeld IJburg uitbreiden zonder tijdrovende eilanden aan te leggen en daarmee de waterhuishouding te beschadigen. Ook is bouwen op het water klimaatbestendig, duurzaam en betaalbaar.
En we kunnen inzetten op waar Amsterdam sinds jaar en dag goed in is: innovatie aanjagen en onze kennis exporteren om daar onze boterham aan te verdienen. Want bouwgrond is schaars, maar water is overal. Als wij met zijn allen een toekomst willen waar morgen beter is dan vandaag, dan ligt die toekomst op het water.
Meer weten?

Rechter tempert forse huurverhoging voor woonbootbewoners

LWO: Rechter tempert forse huurverhoging voor woonbootbewoners >


UTRECHT – Woonbootbewoners die naar de kantonrechter stappen om de forse
huurverhoging van hun ligplaatsen door de Staat aan te vechten hebben vaak succes. In
de meeste gevallen tempert de rechtbank de huurverhoging.
Dat blijkt uit zeven recente uitspraken van de rechtbanken Noord-Holland en MiddenNederland. Volgens de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) scheelt dit de
woonbootbewoners tussen de 500 en 2000 euro per jaar aan huur.
Sommige zaken spelen al sinds 2010. In dat jaar kregen woonbootbewoners die een ligplaats huren van de rijksoverheid bericht dat hun huur twee of soms wel vier keer zo hoog zou worden. Hiermee wilde het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB), inmiddels veranderd in het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), marktconforme tarieven gaan hanteren. Huren van tussen de vijfhonderd of duizend euro per jaar werden ineens verhoogd tot bedragen tussen de vijftienhonderd en vierduizend euro. Van de 900 gedupeerden heeft volgens de LWO slechts een tiental een rechtszaak aangespannen tegen de huurverhoging. De rest is morrend akkoord gegaan.
De rechtbank Midden-Nederland deed vorig jaar juni uitspraak in vier zaken van
woonbootbewoners. De rechtbank Noord-Holland deed eind maart uitspraak in drie zaken.
Hoewel de rechters meestal beide partijen deels in het gelijk stellen, wordt de nieuwe huur in alle gevallen vastgesteld op basis van deskundigenrapporten. Die komen allemaal uit op een fors lagere huurprijs dan de Staat voorstelde.
Volgens de LWO gaat de strijd in deze langslepende rechtszaken steeds om het begrip
‘marktconform’. ,,Het aantal ligplaatsen neemt niet toe, de vraag echter wel. Hierdoor stijgen de koopprijzen voor woonboten met een ligplaats sterk. De ‘marktconforme’ huurprijzen worden gebaseerd op deze koopprijzen. De overheid houdt dus het aantal ligplaatsen krap en profiteert vervolgens zelf van de prijsstijging die door deze krapte wordt veroorzaakt”, legt voorzitter Max Noordhoek van de LWO uit. ,,De huurverhogingen zijn nu verlaagd. Dat geeft uiteraard voldoening. Maar deze gang van zaken heeft het vertrouwen in de overheid niet bevorderd.”
Van de tienduizend ligplaatsen voor woonboten in Nederland is 95% in beheer bij de diverse overheden: rijk, provincie, waterschap, gemeente. Hoewel het om individuele uitspraken gaat, hoopt de LWO dat die ook doorwerken bij de huurverhogingen die lagere overheden de afgelopen jaren hebben opgelegd. Noordhoek: ,,Er is een duidelijke grens gesteld. De volgende stap is om te bereiken dat de te hoge huur voor anderen ook wordt verlaagd. Nog mooier is het wanneer de overheid zelf actie onderneemt in die richting. Het geschonden vertrouwen zou hiermee kunnen worden hersteld.”
Hoewel wonen op het water een erkende woonvorm is, worden woonbootbewoners volgens de LWO nog steeds geconfronteerd met opheffing van ligplaatsen, beperkende verordeningen en extreme verhogingen van liggelden. Bij de Tweede Kamer ligt sinds maart 2020 een wetsvoorstel dat huurders van ligplaatsen voor woonboten dezelfde rechtsbescherming biedt als huurders van een woning. ,,Maar de Kamer wacht al sinds vorig jaar juni op de antwoorden op de door diverse fracties gestelde vragen. Hierdoor stagneert de goedkeuring van dit wetsvoorstel”, stelt Noordhoek.

EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunnen media contact opnemen met Max Noordhoek, voorzitter LWO,
Tel: 0314-381773, e-mail: lwo@lwoorg.nl, website http://www.lwoorg.nl.
De uitspraken van de rechtbanken Midden-Nederland en Noord-Holland zijn terug te vinden
onder zaak- en rolnummers: ECLI:NL:RBMNE:2020:2422, ECLI:NL:RBMNE:2020:2423,
ECLI:NL:RBMNE:2020:2425, ECLI:NL:RBMNE:2020:2426, 6235510\CV EXPL 17-7179,
6271570\CV EXPL 17-7809, 6235466\CV EXPL 17-7177, 6271683 \ CV EXPL 17-7810.
Voor de status van het wetsvoorstel voor het verbeteren van de huurbescherming voor
huurders van ligplaatsen, zie:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/

Het leven onder de woonark-boot

Leven onder woonark-boot heeft positief effect op watersysteem.

Floris Boogaard en Rutger de Graaf (Blue revolution) stelden een realtime bestuurbare drone met sensoren samen, waarmee ze op meer dan 20 locaties in Nederland de waterkwaliteit van zoet water onder drijvende objecten hebben gemeten. “We ontdekten dat de camera’s op de drones de ecologische toestand goed vastlegde: vissen, planten, maar ook mosselen die zich hechtten onder drijvende woningen. Op basis van de camerabeelden en metingen wisten we: dit water is in ieder geval niet van slechte kwaliteit, anders zou dat onderwaterleven er niet zijn. Sterker nog: blijkbaar gebruiken kleine vissen het ondiepe water als schuilplaats en kunnen drijvende constructies juist een positief effect hebben op het watersysteem.” 

Floris Boogaard drijvende objecten onderzoek

Effect drijvende constructies op waterkwaliteit Floris Boogaard Hanze Deltares GCA: climateadaptation & applied science

Week van ons water 1 t/m 16 mei,

Het is de week van ons water, water is niet alleen om te drinken, maar ook om op te wonen!

Artikel van Ties Rijcken 

Dit is wat we willen, betaalbare waterwoningen! Waterwonen is bovendien sinds dit jaar erkend als immaterieel erfgoed en dat in de #weekvanonswater
Bovendien is er economische waarde: 1000 woningen leveren hier minstens 150 miljoen euro op voor de overheid, een veelvoud daarvan aan waardecreatie, en een primeur als het langste nieuwe dorp van Nederland. laten wij dit “vlot” trekken.

zie hier het artikel in H2O Magazine