Maassluis: Voorbeeld van samenwerking tussen wal en schip en verduurzaming!

Groene infrastructuur

De vierde pijler is de oprichting van de gebiedscoöperatie ‘Maritiem historisch Maassluis’, een ondernemende vereniging die de samenwerking tussen schepen, musea, onderwijs en bedrijfsleven moet borgen.

Met zo’n organisatorisch en juridisch samenwerkingsmodel ontwikkelen de erfgoedorganisaties en hun partners een effectiefen efficiënt verdienmodel. De organisatievorm van een coöperatie sluit goed aan bij de realisering van gebiedsontwikkeling: gericht op samenwerken, gericht op ondernemerschap, gericht op efficiëntie.

De coöperatie houdt zich onder meer bezig met verduurzaming. Een aantal schepen wordt aangesloten op een groen energiesysteem via PV-panelen op een haven gebouw, energieopslag in een zeezoutbatterij met regelsoftware en een groene laadpaal voor de schepen.
Hiermee ontstaat een groene infrastructuur voor andere boten en havenpanden. Meer transformatiemaatregelen volgen, zoals toepassing van isolatie, zeezoutbatterijen, ledverlichting, infraroodverwarming en waterstof.

zie het gehele verhaal hier tijdschrift DEAL! nummer 4 >
.

Advertentie
%d bloggers liken dit: