goed nieuws voor varend erfgoed

Al eerder werd gedacht aan een fonds dat financiering in Varend Erfgoed makkelijker kan maken. Een fonds met lagere rentes en langere aflossing periodes, specifiek voor dit soort schepen. De huidige Corona crisis heeft de urgentie daartoe nog eens vergroot. Op het BBZ symposium in maart van dit jaar is hiervoor een eerste idee geuit door Rob van Hilten van BMC Advies, dit op uitnodiging van de gemeente Harlingen en stichting REDDEVLOOT, een samenwerkingsverband van schippers en ondernemers in Harlingen.

Het initiatief voor het Fonds Varend Erfgoed krijgt langzaam vorm door de samenwerking van een groeiende groep partijen. De provincies Utrecht, Overijssel, Frieasland en Flevoland hebben zich opgesteld als financiers van de opdracht. BMC is opdrachtgever en wil onderzoeken welke eisen aan het fonds gesteld worden en gaat het bedrijfsplan Fonds Varend Erfgoed ontwikkelen.

Waterwonen in Nederland

Geheugen van Nederland zoekt content met als thema ‘Wonen’

Wonen kan op vele manieren. Op het platteland of in de stad, met elkaar of alleen, in welvaart of in armoede, vrij of onvrij, op een vaste plek of juist niet. Al eeuwenlang wonen we, afhankelijk van inkomen, afkomst en positie in de maatschappij, op bijzondere én heel gewone plaatsen. In goede of slechte omstandigheden en op mooie en lelijke plekken. Onze manier van wonen vertelt veel over de gelaagdheid van de maatschappij.

Het Geheugen van Nederland is op zoek naar digitaal erfgoed over het dagelijks leven in relatie tot wonen. Films, foto’s, archieven, kranten, (kunst)objecten en boeken die digitaal beschikbaar zijn komen in aanmerking.

Bij dit thema denken we ook aan hoe historische gebeurtenissen invloed hadden op huisvesting. Bijvoorbeeld de waterwonen, wederopbouw, sociale woningbouw, toegewezen woningen van migranten, in dienst wonen, maar ook aan onvrije vormen zoals gevangenissen en proefkoloniën. Het Geheugen van Nederland is benieuwd naar al deze verhalen!

Graag ontvangen wij jullie bijdragen uiterlijk 21 juni via redactie@geheugenvannederland.nl.

Netwerk digitaal erfgoed >

Betaalbaar waterwonen

Parool Opinie: ‘Voor groei Amsterdam ligt de toekomst op het water’

Amsterdam wil uitbreiden, maar heeft amper plek. D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig pleit voor een nieuwe, betaalbare wijk op het water.

Amsterdam wil de komende dertig jaar met 250 duizend inwoners groeien, maar de bouwgrond in de stad wordt steeds schaarser. Een blik op de kaart leert dat er voor grote nieuwe wijken met betaalbare huizen en veel groen eigenlijk te weinig ruimte is. Tenminste, als je alleen kijkt naar de grond. Maar als je het water ook ziet als bouwgrond is Amsterdam opeens een stad vol met ruimte en kansen voor groene en betaalbare wijken die drijven op het water.

Wonen op het water is lang niet zo nieuw als het lijkt: de stad is gebouwd op water met gebouwen op palen en aangeplempte eilandjes. Toch wordt bij wonen op het water tegenwoordig gedacht aan woonboten of watervilla’s en niet aan complete wijken met veel groen, goede infrastructuur en zeker vijf woonlagen met betaalbare appartementen. Terwijl dit allemaal kan. Op de Malediven zijn door een Nederlands architectenbureau plannen gemaakt voor een volledige stad op zee met maar liefst 5000 woningen.

Reinier van Dantzig Linkedin:

Vandaag pleit ik in de gemeenteraad voor bouwen op het water! Ja dat lees je goed, op het water.
We moeten in Amsterdam flink bouwen om de woningnood te bestrijden. Bouwgrond is schaars maar wie ook naar het water kijkt ziet dat we nog veel ruimte hebben om snel te bouwen! Hele woonwijken met 5 verdiepingen, parken en infrastructuur kunnen aangelegd worden op het water.
Met bouwen op het water kunnen we bijvoorbeeld IJburg uitbreiden zonder tijdrovende eilanden aan te leggen en daarmee de waterhuishouding te beschadigen. Ook is bouwen op het water klimaatbestendig, duurzaam en betaalbaar.
En we kunnen inzetten op waar Amsterdam sinds jaar en dag goed in is: innovatie aanjagen en onze kennis exporteren om daar onze boterham aan te verdienen. Want bouwgrond is schaars, maar water is overal. Als wij met zijn allen een toekomst willen waar morgen beter is dan vandaag, dan ligt die toekomst op het water.
Meer weten?

Rechter tempert forse huurverhoging voor woonbootbewoners

LWO: Rechter tempert forse huurverhoging voor woonbootbewoners >


UTRECHT – Woonbootbewoners die naar de kantonrechter stappen om de forse
huurverhoging van hun ligplaatsen door de Staat aan te vechten hebben vaak succes. In
de meeste gevallen tempert de rechtbank de huurverhoging.
Dat blijkt uit zeven recente uitspraken van de rechtbanken Noord-Holland en MiddenNederland. Volgens de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) scheelt dit de
woonbootbewoners tussen de 500 en 2000 euro per jaar aan huur.
Sommige zaken spelen al sinds 2010. In dat jaar kregen woonbootbewoners die een ligplaats huren van de rijksoverheid bericht dat hun huur twee of soms wel vier keer zo hoog zou worden. Hiermee wilde het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB), inmiddels veranderd in het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), marktconforme tarieven gaan hanteren. Huren van tussen de vijfhonderd of duizend euro per jaar werden ineens verhoogd tot bedragen tussen de vijftienhonderd en vierduizend euro. Van de 900 gedupeerden heeft volgens de LWO slechts een tiental een rechtszaak aangespannen tegen de huurverhoging. De rest is morrend akkoord gegaan.
De rechtbank Midden-Nederland deed vorig jaar juni uitspraak in vier zaken van
woonbootbewoners. De rechtbank Noord-Holland deed eind maart uitspraak in drie zaken.
Hoewel de rechters meestal beide partijen deels in het gelijk stellen, wordt de nieuwe huur in alle gevallen vastgesteld op basis van deskundigenrapporten. Die komen allemaal uit op een fors lagere huurprijs dan de Staat voorstelde.
Volgens de LWO gaat de strijd in deze langslepende rechtszaken steeds om het begrip
‘marktconform’. ,,Het aantal ligplaatsen neemt niet toe, de vraag echter wel. Hierdoor stijgen de koopprijzen voor woonboten met een ligplaats sterk. De ‘marktconforme’ huurprijzen worden gebaseerd op deze koopprijzen. De overheid houdt dus het aantal ligplaatsen krap en profiteert vervolgens zelf van de prijsstijging die door deze krapte wordt veroorzaakt”, legt voorzitter Max Noordhoek van de LWO uit. ,,De huurverhogingen zijn nu verlaagd. Dat geeft uiteraard voldoening. Maar deze gang van zaken heeft het vertrouwen in de overheid niet bevorderd.”
Van de tienduizend ligplaatsen voor woonboten in Nederland is 95% in beheer bij de diverse overheden: rijk, provincie, waterschap, gemeente. Hoewel het om individuele uitspraken gaat, hoopt de LWO dat die ook doorwerken bij de huurverhogingen die lagere overheden de afgelopen jaren hebben opgelegd. Noordhoek: ,,Er is een duidelijke grens gesteld. De volgende stap is om te bereiken dat de te hoge huur voor anderen ook wordt verlaagd. Nog mooier is het wanneer de overheid zelf actie onderneemt in die richting. Het geschonden vertrouwen zou hiermee kunnen worden hersteld.”
Hoewel wonen op het water een erkende woonvorm is, worden woonbootbewoners volgens de LWO nog steeds geconfronteerd met opheffing van ligplaatsen, beperkende verordeningen en extreme verhogingen van liggelden. Bij de Tweede Kamer ligt sinds maart 2020 een wetsvoorstel dat huurders van ligplaatsen voor woonboten dezelfde rechtsbescherming biedt als huurders van een woning. ,,Maar de Kamer wacht al sinds vorig jaar juni op de antwoorden op de door diverse fracties gestelde vragen. Hierdoor stagneert de goedkeuring van dit wetsvoorstel”, stelt Noordhoek.

EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunnen media contact opnemen met Max Noordhoek, voorzitter LWO,
Tel: 0314-381773, e-mail: lwo@lwoorg.nl, website http://www.lwoorg.nl.
De uitspraken van de rechtbanken Midden-Nederland en Noord-Holland zijn terug te vinden
onder zaak- en rolnummers: ECLI:NL:RBMNE:2020:2422, ECLI:NL:RBMNE:2020:2423,
ECLI:NL:RBMNE:2020:2425, ECLI:NL:RBMNE:2020:2426, 6235510\CV EXPL 17-7179,
6271570\CV EXPL 17-7809, 6235466\CV EXPL 17-7177, 6271683 \ CV EXPL 17-7810.
Voor de status van het wetsvoorstel voor het verbeteren van de huurbescherming voor
huurders van ligplaatsen, zie:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/

Het leven onder de woonark-boot

Leven onder woonark-boot heeft positief effect op watersysteem.

Floris Boogaard en Rutger de Graaf (Blue revolution) stelden een realtime bestuurbare drone met sensoren samen, waarmee ze op meer dan 20 locaties in Nederland de waterkwaliteit van zoet water onder drijvende objecten hebben gemeten. “We ontdekten dat de camera’s op de drones de ecologische toestand goed vastlegde: vissen, planten, maar ook mosselen die zich hechtten onder drijvende woningen. Op basis van de camerabeelden en metingen wisten we: dit water is in ieder geval niet van slechte kwaliteit, anders zou dat onderwaterleven er niet zijn. Sterker nog: blijkbaar gebruiken kleine vissen het ondiepe water als schuilplaats en kunnen drijvende constructies juist een positief effect hebben op het watersysteem.” 

Floris Boogaard drijvende objecten onderzoek

Effect drijvende constructies op waterkwaliteit Floris Boogaard Hanze Deltares GCA: climateadaptation & applied science

Week van ons water 1 t/m 16 mei,

Het is de week van ons water, water is niet alleen om te drinken, maar ook om op te wonen!

Artikel van Ties Rijcken 

Dit is wat we willen, betaalbare waterwoningen! Waterwonen is bovendien sinds dit jaar erkend als immaterieel erfgoed en dat in de #weekvanonswater
Bovendien is er economische waarde: 1000 woningen leveren hier minstens 150 miljoen euro op voor de overheid, een veelvoud daarvan aan waardecreatie, en een primeur als het langste nieuwe dorp van Nederland. laten wij dit “vlot” trekken.

zie hier het artikel in H2O Magazine

Drijvend Particulier Opdrachtgeverschap

Triodos bank -de kleur van geld

Van Tiny House of woongroep tot aan een drijvende woonwijk, ook de betaalbare, voor wie wil waterwonen, er zijn complete( tiny)waterhouses te koop

Of zelf bouwen is ook leuk, neem het initiatief bij je gemeente, als je je waterdroom wilt verwezenlijken. waterwonen is tenslotte nu immaterieel erfgoed.

Dit betekent erkenning voor jouw woonwens.

tips om jouw woondroom te realiseren

1.Waar vind je grond/water voor een (tiny)waterhouse?

2. Hoe kom je in gesprek met de gemeente over jouw woondroom?
let op! waterwonen is immaterieel erfgoed.

3.En hoe financier je jouw plannen? Een kleine greep uit de vragen die langskwamen tijdens de workshop ‘Anders Wonen: hoe organiseer je dat’, die we samen met HetkanWEL organiseerden.

Wij zetten een aantal van de tips uit de workshop voor je op een rij.

Dirk Bugter is hypotheekadviseur bij Triodos Bank en heeft jarenlange ervaring met het financieren van uiteenlopende woonvormen. Zijn werk is het leukste als hij kan zoeken naar manieren waarop het wél kan. Tijdens de workshop deelde hij zijn ervaringen en beantwoordde hij tientallen vragen van de deelnemers.

Het opzetten van een innovatief woonproject heeft tijd nodig. Het langste project dat Dirk begeleidde, de drijvende woonwijk Schoonschip in Amsterdam, duurde 10 jaar. Het kortste 3,5 jaar. Je kunt dus met een gerust hart zeggen, dat je een lange adem nodig hebt voor dit soort projecten, maar als je doorzet woon je straks wel precies zoals jij het wilt.

1. Doe het samen

Als je een project wilt starten, kun je het beste zoeken naar gelijkgestemden om het samen mee te doen. De gemeente gaat vaak makkelijker in gesprek met een vereniging of stichting dan met één persoon.

Samen kun je meer gewicht in de schaal en laten zien dat je bereid bent om veel tijd en energie in de realisatie van het project te steken. En dat is nodig, want het is lastig om grond te krijgen in Nederland, vooral als jouw ideeën afwijken van wat gebruikelijk is.

2. Maak er een project van

Als je mensen mee wil krijgen met jouw ideeën, is het belangrijk om het projectmatig aan te pakken en je idee te ontwikkelen tot concreet plan, dat je vervolgens kunt uitvoeren. De meeste woonprojecten verlopen als volgt:

  1. Je neemt het initiatief om een woonproject op te starten. Je bedenkt waar het aan moet voldoen, zet je wensen op een rij en bepaalt je budget.
  2. Vervolgens maak je een plan dat je verder gaat uitwerken. Als het plan goed weergeeft wat je zou willen en je het samen met anderen wilt uitvoeren, dan kun je een stichting of vereniging oprichten. Als particulier, stichting of vereniging stap je vervolgens naar de gemeente. Komt er een gesprek op gang, dan kun je door naar de volgende stap.
  3. Het plan ga je verder ontwikkelen en je begint met het ontwerpen van je huis of huizen. Daarvoor zoek je hulp bij een adviseur, een aannemer en een architect, maar je klopt ook aan bij de bank om te praten over financiering.
  4. Is alles rond, dan ga je de realisatiefase in. Het bouwen gaat dan echt beginnen en dat vraagt om het maken van heel veel verschillende keuzes. Van keuken en badkamer tot de kleur van de deuren.
  5. Als alles is afgerond kun je er gaan wonen.

Persoonlijk advies

Heb je je droomhuis al gevonden of overweeg je je hypotheek over te sluiten? Het is altijd fijn als er iemand met je meedenkt. Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Onze hypotheekadviseurs geven je een advies dat past bij jouw persoonlijke situatie en je wensen. En we geven er ook een gratis energiebespaaradvies bij.

Plan een gratis oriëntatiegesprek

3. Hypotheek

Om je woondroom te financieren, heb je (meestal) een hypotheek nodig. En daar zijn natuurlijk voorwaarden aan verbonden. Vanuit de bank, maar ook vanuit de overheid.

Bij het verstrekken van een hypotheek kijkt een bank altijd naar de inkomsten die iemand heeft en de maandlasten die hij/zij kan dragen. Wat verdien je, wat kun je lenen en wat is het onderpand. Dat moet allemaal in verhouding zijn.

En natuurlijk moeten we ons ook aan de regels van de overheid houden, die stelt dat je nooit meer dan 100% van de waarde van de woning mag financieren. Daarnaast is er een volwaardig onderpand nodig. Een huis, dat nagelvast staat op een stuk grond, of een boot, liefst met een steiger en een stuk grond in eigendom.

4. Een aantal voorwaarden voor financiering:

zie gehele artikel >

5. Bereid je goed voor

Het krijgen van een hypotheek voor jouw woondroom kan best snel gaan. Je moet dan alleen wel goed voorbereid zijn. Dat wil niet zeggen, dat je niet in een eerder stadium al contact kunt opnemen met een bank.

Triodos Bank staat er zeker voor open om jouw plannen te bespreken. Zolang je plannen maar duurzaam zijn natuurlijk. En het mooie is, dat je voor jouw duurzame plannen ook nog wordt beloond met een rentekorting.

Bekijk de hele workshop terug

Triodos Hypotheek

En Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Droom jij er van om anders te wonen? Triodos Bank verstrekt niet alleen duurzame hypotheken met een gratis energiebespaaradvies. We adviseren ook mensen die anders willen wonen. Zo helpen we mensen die samen met hun ouders onder een dak willen wonen in en kangoeroewoning. En geven wij elke maand een workshop aan mensen die kiezen voor (duurzame) zelfbouw, alleen of met anderen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Drijvende wijk onderzoek

Het project Veenetië is een onderzoeksproject naar de technische als LCC  haalbaarheid van een drijvende woonwijk als oplossing in gebieden met bodemdalingsproblematiek en potentieel wateroverlast risico.

Dit onderzoek, gebaseerd op een real life case in de provincie Utrecht heeft aangetoond dat de gekozen aanpak een wijk creëert die flexibel is en geen last heeft van dalende bodem. Het beweegt op het water en kan daardoor goed water bufferen. Het is daarmee een bodemdaling- en klimaatbestendige wijk. Balance d’eau heeft hier als prominent kernteam lid en financieel een bijdrage aan geleverd. Dit project is gepresenteerd tijdens het nationaal congres bodemdaling van november 2019


Gemeente Woerden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Programma aanpak Veenweiden, Bestuurstafel Infrastructuur en Bodemdaling Alphen, Gouda en Woerden, ORG-ID, Sweco, Witteveen+Bos

ga naar de site van Balance D’eau

Stem op ze!

Koen Post en Stan te Winkel

Wonen in je eigen verplaatsbare en makkelijk schaalbare Bubbel op het water!

Je ben student of starter en kan maar geen geschikte woning krijgen op de plek die je wil. Vervelend! Hier lijkt in de nabije toekomst ook geen verandering in te komen. Na 20 mislukte bezichtigingen zakt de moed je in de schoenen en blijf je maar bij je ouders of huisgenoten inwonen. Maar wanhoop niet! Het Bubbel woon-concept is de sleutel tot de oplossing en biedt betaalbare en verplaatsbare woningen voor op het water. De woningen zijn flexibel inzetbaar. Zo zijn ze eenvoudig te verhuizen naar een andere locatie en zijn ze makkelijk uit te breiden. Voor elk wat wils! De grote Nederlandse steden hebben we te maken met een chronisch gebrek aan woningen voor bevolkingsgroepen zoals studenten jong professionals. Oorzaken zijn maatschappelijke ontwikkelingen die op specifieke plekken leiden tot een te hoge druk op de beschikbare ruimte zoals ruimtegebrek, verstedelijking en vergrijzing. Het betreft op dit moment nog een concept, maar we zijn aan het onderzoeken of wij het concept door kunnen ontwikkelen.over de pionier

We zijn twee jong professionals in de toch vrij traditionele bouwwereld. Omdat we beide in grote steden wonen ervaren we persoonlijk het gebrek aan betaalbare woningen bij het zoeken naar een starterswoning. Tegelijkertijd zien we in ons werk dat de ruimte die er in Nederland nog is onvoldoende benut wordt. Volgens ons komt dit doordat er nog te veel wordt gedacht in de traditionele oplossingen ‘zo hebben we het altijd gedaan’. De tegenstrijdige belangen bij vastgoedontwikkeling geven weinig ruimte voor vernieuwende oplossingen. Wij willen daar verandering in brengen door gebruikers direct aan leveranciers te koppelen. Het bureau waarvoor we werken (bbn adviseurs) geeft ons de ruimte om deze plannen waar te maken.

Stem hier!