Ruimte voor Immaterieel erfgoed Waterwonen

Hoe breng je immaterieel erfgoed onder in omgevingsvisie en omgevingsplan

De Omgevingswet, die op 1 januari 2022 in werking treedt, geeft gemeenten mogelijkheden om in hun omgevingsbeleid rekening te houden met immaterieel erfgoed.

WAT IS IMMATERIEEL ERFGOED
EN WAAROM IS HET WAARDEVOL?
Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Het gaat om cultuuruitingen die mensen met passie beoefenen en die hun een gevoel van identiteit en continuïteit geven. Immaterieel erfgoed geeft mensen houvast
en laat ze zich ‘thuis’ voelen. Het is een bron van
culturele diversiteit en een garantie voor duurzame
ontwikkeling.

CULTURELE DIVERSITEIT
Immaterieel erfgoed weerspiegelt de rijke culturele
diversiteit in Nederland. Immaterieel erfgoed bestaat
in vele vormen en wordt door diverse groepen of
individuen beoefend.

WAAROM RUIMTE GEVEN VOOR IMMATERIEEL ERFGOED BINNEN JE BELEID
Immaterieel erfgoed kan juist alleen blijven bestaan als
het dynamisch is en mee verandert in de tijd. Vandaar
dat we niet spreken van ‘beschermen’ maar van
‘borgen’ (‘safeguarding’ in het Verdrag).
Onder ‘borgen’ verstaan we het nemen van bewuste
acties om het immaterieel erfgoed levend te houden
zodat het voortgezet kan worden.

ECONOMISCHE WAARDE
Immaterieel erfgoed kent vaak een economische
waarde, bijvoorbeeld omdat het erfgoed toeristen trekt
en zo bijdraagt aan economische ontwikkeling.

IDENTITEIT EN CONTINUÏTEIT
Immaterieel erfgoed is allereerst van belang voor de ‘erfgoedgemeenschap’, de mensen die het erfgoed beoefenen en er een gevoel van identiteit en continu-ïteit aan ontlenen. Ook is het van belang voor mensen die het erfgoed beleven en ervan genieten. Zij behoren tot de grotere erfgoedgemeenschap.

DUURZAAMHEID
Immaterieel erfgoed kan bijdragen aan duurzaam-
heidsdoelstellingen, bijvoorbeeld doordat traditioneleambachts-lieden op duurzame wijze produceren of door
duurzaam natuurbeheer. Bovendien wordt er steedsmeer gedaan om minder duurzame vormen van imma-
terieel erfgoed duurzamer te maken.

Advertentie

Barry Meruma van Woonboot advocaat over de voordelen van immaterieel erfgoed

Met woonbootadvocaat.nl willen we meer zicht bieden op de juridische positie van waterbewoners. Daarom willen we alle relevante juridische kennis beschikbaar stellen gerelateerd aan waterwonen in Nederland. Dit geldt ook voor juridische kennis op gebied van varend erfgoed, waar de laatste tijd veel om te doen is. Onderstaand vind je beschikbare wetgevingsdocumenten en overig naslagmateriaal over actualiteiten rond het Verdrag van FARO, onze bijdragen aan VLOT Magazine over dit onderwerp, en informatie over de aanvraag van Stichting Behoud Cultuur Waterwonen in Nederland om waterwonen als cultuur op de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed te plaatsen.

Samen met erfgoedorganisaties onderzocht de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) sinds 2018 hoe burgerinitiatief en – participatie kan worden gestimuleerd. Zo kwam het programma FARO van de RCE tot stand, waarbij netwerken en proefprojecten worden opgezet. In deze proefprojecten zijn gezamenlijke methoden en instrumenten ontwikkeld waarmee erfgoedorganisaties, overheden, en erfgoedgemeenschappen in de praktijk aan de slag kunnen. Uiteindelijk heeft dit een advies opgeleverd aan de minister van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap over ratificatie van het Verdrag van FARO.

Onder het onderzoek van de RCE valt o.a. het rapport ‘Cultureel Erfgoed voor en met iedereen’. Dit rapport gaat dieper in op beleids- en juridische implicaties van ratificering en ondertekening van het verdrag van FARO, en interpretatie van een aantal belangrijke begrippen. Het rapport is ook opgesteld ter inventarisatie en analyse van acties die andere Europese landen ondernemen, of hebben ondernomen, en inventarisatie en analyse van acties en projecten die in Nederland zijn ondernomen op het gebied van burgerparticipatie en burgerinitiatieven in de erfgoedsector.

In de bijlage ‘Over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving’ vind je meer over de belangrijkste resultaten van het onderzoek Programma FARO. Specifiek wordt hier besproken wat de uitgangspunten van het Verdrag van FARO zijn, hoe de beleidsbasis voor invoering moet worden opgesteld, en hoe de uitvoeringsagenda in 2021 ter voorbereiding van de ondertekening van het Verdrag van FARO er uit gaat zien.

Op 11 februari 2021 constateerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat het verdrag van FARO aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en bij een vernieuwende beweging in het erfgoedveld. De uitvoeringsrichting van het Verdrag van FARO, en de toekomstige ondertekening en ondersteuning van het verdrag, worden door de minister ondersteund.

#woonboten #waterwonen #immaterieelerfgoed #meerligplaatsen #toekomstbestendig #omdenken

Erfgoed Waterwonen in Vlot

Het magazine Vlot heeft aandacht besteed aan erfgoed waterwonen en het doel om water wonen op het immatrieel erfgoed te krijgen.

zie hier het hele artikel:

Interview in Vlot magazine Erfgoed Waterwonen

Wij krijg van Vlot de kans om op de zeepkist te staan en dat waarderen wij zeer en dat is ook wat er dient te gebeuren! Alle belangen-organisaties, de handen in één om ons mooie waterwonen door te geven aan de volgende generatie.

Het magazine Vlot van Renate Meijer bestaat dit jaar 10 jaar, het valt bij 12.000 waterwoners in de bus. Het is veel werk en steun is daarom meer dan welkom en belangrijk voor onze gemeenschap waterwonen, ga naar

en steun Vlot, nog gefeliciteerd met het 10 jarig jubileum!

En een stukje van Renate, hoe zij het waterwonen op de kaart zet en op een positieve manier.

#waterwonen #verbinden #versterken #waterwooncommunities

#vlotmagazine

#OMDENKEN MEER WOONBOTEN

Kijk zulke mensen moeten we meer hebben!

Artikel AD Kees Thies >

Ja, ik weet het, ik schreef er al eens vaker over en ik doe dat nu weer omdat ik, in het digitale archief van mijn krant, doelgericht aan het zoeken was op het woordje woonboot. Aanleiding daartoe was een artikeltje dat ik tegenkwam over het feit dat er in Dordrecht, op het gebied van woonboten, nog altijd een zogeheten uitsterfbeleid van kracht is. Of heb ik het mis? 

Wat me wél duidelijk werd is dat het fenomeen wonen op het water in dit land momenteel behoorlijk in opkomst is. Logisch ook, want in deze tijden van woningschaarste, zoeken we met z’n allen naar creatieve oplossingen. 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Om de aanvraag van plaatsing op de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed mogelijk te maken hebben we subsidie gekregen van:

het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Wat wij doen:

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. We geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. We zijn er voor jou, want: Cultuur. Jíj maak het.

Erfgoedwarerwonen.nl :

Hiermee kunnen we de erfgoed gemeenschap in kaart gaan brengen.

Wij hebben o.a. een enquete ontwikkeld, want we graag weten wat de cultuur is en gewoontes zijn van het wonen op het water, de identiteit van waterbewoners en wat ons (ver)bindt én hoe we dit kunnen versterken.
Op 22 maart zijn er al 352 enquetes in gevuld! wat een enthousiasme!

Aan de hand hiervan gaan wij een borgingplan schrijven voor het Nederlands immaterieel erfgoed. Om zo het waterwonen door te geven aan de volgende generatie.

Er-varen.nl, Innovator in the Maritime Community and in Sustainable living.

Annelinde Gerritse, AAnjager….., weer iemand die het waterwonen een warm hart toedraagt! Geweldige ideeën, innovaties en bedenker van schepencarrousel.nl
#woonboot #woonschip #dynamischwaterwonen #toekomst #verbinder #trotsewaterbewoonster

Er-varen door te doen (varen) vanuit een visie (er).
Er-varen door open samen te werken.
Er-varen vanuit een netwerkstructuur.
Er-varen in de maritieme sector (varen) en
Er-varen van duurzaam wonen (Er).

AANjagen woonboten Arnhem

Bewoners gaan samen aan de slag met het verduurzamen van hun woonboten. De AANjager brengt het proces op gang, zorgt voor betrokken bewoners en zorgt voor continuïteit. De volgende activiteiten hebben we in dit project met de bewoners uitgevoerd: Drijvend Energieloket 1.0 Menukaart Energiecafe’s Warmtevaart Nieuwsbrieven Website http://www.arnhemaanhetwater.nl Drijvend Energieloket 2.0

De Ceuvel Woonboten, een prachtig voorbeeld van #omdenken

De Ceuvel is een duurzame broedplaats voor creatieve en sociale ondernemers op een voormalige scheepswerf aan het Van Hasseltkanaal in Amsterdam-Noord. In 2012 diende een groep architecten het winnende plan in voor een prijsvraag van de gemeente Amsterdam. Ze kregen het terrein voor 10 jaar te leen.
Nu is het een bruisende gemeenschap van ondernemers en kunstenaars met een groen hart, die eigenhandig hebben meegebouwd aan hun werkplekken in Amsterdam’s eerste circulaire kantoorpark. Het terrein bevat creatieve werkplekken, een cultureel centrum rondom duurzaamheid, een café-restaurant, ruimtes voor verhuur en drijvend hotel.
Op de voormalige werf realiseren we één van de meest unieke stedelijke experimenten in Europa. Oude woonboten zijn met fundering en al op het zwaar vervuilde terrein geplaatst, verbouwd tot duurzame werkplekken en verbonden door een meanderende steiger. Rondom de boten krijgen bodemreinigende planten vrij spel om de vervuilde grond te zuiveren. De Ceuvel is niet alleen een ‘verboden tuin’ die na 10 jaar schoner wordt achtergelaten, maar ook een speeltuin voor duurzame technieken: door duurzame technologie te integreren voorzien we zoveel mogelijk in onze eigen elektra en verwerken we ons eigen afval op innovatieve, nieuwe manieren.

#omdenken #diversiteitiskwaliteit #overheidfaciliteert #woonboot

Waterwonen en de natuur gaan goed samen.


Hoe meer mensen en kinderen bezig zijn met de natuur ,hoe meer men het wil beschermen en faciliteren en dat is wat waterbewoners dus doen, samen leven met de natuur.

#natuurinclusief #waterwonen

Dat dat juist zeer goed samen gaat, zie je hier ook in dit voorbeeld, de eendjes zitten liever op de ark dan in het riet.

Schoonschip:

Naast CO2 neutraal hebben ze ook bijvoorbeeld een Bijenhotel en veel sedumverwerking, waar weer veel vogels en insecten op afkomen.

Grachten van Smaragd

Ook hier wordt de natuur naar binnen gehaald: Alle woonboten een groendak! Een schitterend sieraad dat Amsterdam doet stralen, als verjaardagscadeau in 2025, wanneer de stad 750 jaar bestaat.

Woonbootbewoners Spaanse Polder willen niet ‘uitsterven’

Een ‘uitsterfbeleid’ is voor de gemeente Rotterdam de enige optie voor de woonboten in bedrijvengebied Spaanse Polder in Overschie. Dat is wat de zeven overgebleven booteigenaren te horen hebben gekregen van de wethouder Wonen, Bas Kurvers (VVD).

Ooit lagen er meer dan dertig woonarken in de Spaanse Polder. Nu zijn ze op twee handen te tellen, nog bewoond of inmiddels verlaten. Ze liggen ingeklemd tussen de bedrijfsloodsen en passen niet in het bestemmingsplan. Over de toekomst van de boten wordt al vele jaren gediscussieerd. 

Een belofte was dat de bewoners als groep een nieuwe plek zouden krijgen achter voormalig scheepswerf De Hoop in Schiedam. Snoeck Henkemans: “De planning was dat daar twintig boten zouden komen liggen; een mooie nieuwe plek voor Rotterdammers die graag op het water willen wonen. Er moest dan wel een stukje grond van Schiedam worden overgedragen, maar dat lag klaar en zou allemaal gebeuren. Dus dat was een heel vergevorderd plan, maar de gemeente heeft besloten dat dat te duur is.”

Gezellig, stil en rustig

Voor de eigenaren maakt het niet uit, verhuizen is goed, maar ze willen ook best blijven waar ze nu zijn, alleen niet in de uitsterfconstructie. Femke de Geus: “De ideale oplossing is vooral de meest haalbare, snelle oplossing. En als dat zou zijn hier blijven liggen ín het bestemmingsplan, zijn we daar hartstikke blij mee. We hebben het gezellig met elkaar, met de buren. En we zitten hier wel tussen bedrijven, maar op de momenten dat wij vrij zijn, ’s avonds en in het weekend, zijn die bedrijven dicht. Dus hebben we er geen last van, dan is het hier heel stil en rustig.”

Volgens de bewoners en de gebiedscommissie is het woord nu aan de gemeenteraad van Rotterdam. De Geus over de vraag of de woonbooteigenaren luidruchtig actie gaan voeren op het stadhuis: “Ik ben op dit moment nog heel netjes bezig met mailtjes sturen, maar misschien is het een idee, inderdaad: met spandoeken op de barricades.”

Artikel Rijnmond.nl

Overheid en samenwerking

Overheden en schippers van de bruine vloot verstevigen de samenwerking. Dat was de belangrijkste constatering op het symposium “Toekomst van de Bruine Vloot”. Onderzocht wordt hoe het varend erfgoed een rol kan spelen in het verwezenlijken van maatschappelijke ambities zoals waardevol cultuurtoerisme, er is geld ingezameld voor onderzoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden en er werd, en passant, een initiatief gelanceerd om de vloot op de UNESCO werelderfgoedlijst te krijgen.

Werelderfgoed
Gedeputeerde Eddy van Hijum lanceerde de gedachte om de vloot op de UNESCO werelderfgoedlijst te zetten. “We hebben iets bijzonder hier in Nederland en daar moet meer aandacht voor komen. Erkenning van de vloot kan bescherming opleveren, maar ook de commerciële positie van de schippers verstevigen. Dat zal nodig zijn als we de vloot willen behouden en beter willen beschermen in een snel veranderende wereld.”

artikel scheepspost >