Drie ligplaatsen voor historische schepen in Den Haag.

Laakhaven-West heeft drie nieuwe ligplaatsen voor markante historische schepen gekregen. Den Haag heeft zich namelijk aangesloten bij de Schepencarrousel. Wethouder Hilbert Bredemeijer nam vrijdagmiddag de ligplaatsen officieel in gebruik door het eerste schip aan te sluiten op de walstroom en vervolgens de Schepencarrousel vlag te hijsen.

“Het is toch wel heel bijzonder dat Den Haag nu ook op de lijst staat van steden die bij de Schepencarrousel horen”, zegt Wethouder Bredemeijer. Er zijn hiermee nu 25 plaatsen in Nederland waar markante historische schepen kunnen aanmeren. “Ik ben er heel blij mee, omdat wij heel veel ligplaatsen hadden meer in het oosten van het land en in de randstad hadden we eigenlijk niet zoveel”, vertelt Schepencarrousel voorzitter Henk Muis aan Den Haag FM.

“Het is eigenlijk ontstaan vanuit de behoefte van grotere schepen om ergens te kunnen liggen”, aldus Muis. Er zijn nu zo’n 125 oude bedrijfsvaartuigen die deelnemen aan de Schepencarrousel. Deze schepen zijn zo tussen de 20-25 meter lang en passen daardoor niet in een jachthaven. Maar ook beroepshavens zijn vaak niet toegankelijk voor deze boten. Daarom is er een plaform gecreëerd om ligplaatsen en dit soort schepen aan elkaar te koppelen. Dit levert voor de schippers zekerheid op dat ze ergens kunnen liggen en voor de ligplaatsen wisselen de schepen elke paar maanden. “Er is hier in Den Haag plek voor 3 historische schepen van de Schepencarrousel. Die mogen elk 3 maanden blijven liggen en dan ga je weer naar een andere plek”, aldus Bredemeijer. het hele artikel>

Tekst loop door na video:

Naast het in de vaart houden van de historische sleepboten, vracht-, en zeilschepen, is een ander doel van de Schepencarrousel om de verhalen achter deze markante vaartuigen te vertellen. Hiervoor heeft elk schip een soort ‘Scheepspaspoort’ dat zichtbaar aan de boot is bevestigd. Hierop kunnen passanten het verhaal van het schip zien.

“Op die manier kan er contact tot stand komen tussen de schipper en bewoners en gebruikers van de stad”, stelt Bredemeijer. Hij vindt het ook belangrijk dat Den Haag een stad is waar je niet alleen woont en werkt, maar waar je ook kan leven en elkaar kunt ontmoeten. “En wat is er mooier dan een ontmoetingsplek in de buitenruimte waar je ook nog iets kunt leren over het verleden”, aldus de wethouder. “Dus het is belangrijk voor de stad. Als er altijd hetzelfde schip ligt, kijken ze er niet meer naar, en als er weer een nieuw schip komt is er nieuwe reuring”, besluit schipper Paul Kamstra.

Amsterdam – het kan wel! waterwonen -woonboten

Luister hier: Podcast 1

Schoonschip en De Ceuvel: stadse initiatieven uit Amsterdam-Noord, die internationaal de aandacht trokken.
Hoe kwamen deze duurzame, circulaire experimenten van de grond in industrieel Buiksloterham? Het kan dus wel?!

Aan het woord komt Marjan de Blok, de vrouw achter drijvende wijk Schoonschip. Tien jaar duurde het project, ze hield vol, en mét succes. En verder Tjeerd Haccou van Space&Matter die vanuit zijn bureau betrokken was bij tijdelijke broedplaats De Ceuvel. Waar ook Schoonschip weer van leerde. Samen inspireerden deze experimenten de duurzame stadsontwikkeling ‘op Noord’, met initiatiefrijke burgers aan de basis, in plaats van de gemeente.
Hoe begin je, hoe houd je vol en vooral: hoe organiseer je het dan samen met de gemeente en ‘de markt’? Met de twee initiatiefnemers en gemeentelijk stedenbouwkundige Paco Bunnik gaan we in gesprek, die tips & tricks delen. Want wat hier kan, moet ook elders kunnen.

Host: Fred Schoorl
Audiodesign: KLOAQ
Productie: Dag en Nacht Media

Nassaulaan transformeert in drijvende woonwijk

  • In de Nassauhaven drijven sinds kort een kleine twintig ‘havenlofts’
  • Bijzonder: deze toekomstbestendige waterwoningen bewegen mee met het getij
  • De havenlofts vormen een voorbode van drijvende woonwijkjes in andere stadshavens

Jezelf eigenaar mogen noemen van een stukje havenwater. Dat kunnen niet veel Rotterdammers de bewoners van de havenlofts in de Nassauhaven nazeggen. ‘Om precies te zijn: niemand’, zegt architect Pieter Figdor, ontwerper van deze unieke waterwoningen. ‘Rotterdam heeft nooit eerder havengebied met een woonbestemming uitgegeven.’

Het is een klein voorbeeldje, maar wel tekenend voor dit pioniersproject. De gemeente Rotterdam schreef in 2013 een ontwerpwedstrijd uit voor drijvende woningen in deze voormalige industriehaven in de wijk Feijenoord. Achterliggende doelstelling: de haalbaarheid van ‘wonen op het water’ onderzoeken. Onderweg moesten dan ook de nodige hindernissen worden genomen, vertelt Figdor, die met zijn bureau Public Domain Architects de prijsvraag won. Zoals dus: het havenwater opdelen in ‘woonkavels’ voor uitgifte. ‘Op die manier werd het voor mogelijke bewoners veel interessanter om te investeren in zo’n experimenteel project’, verklaart de architect deze ongebruikelijke stap. Het resultaat: de havenbodem onder de lofts staat op naam van de bewoners met een eeuwigdurend woonrecht.

Er is interesse uit de hele wereld’, vertelt Figdor enthousiast. Niet zo gek: drijvende woningen zitten in de lift. Ze vormen een gecombineerd antwoord op klimaatverandering én woningnood. ‘Zeker in een stad als Rotterdam met al zijn in onbruik geraakte stadshavens.’ Nu dit eerste drijvende straatje is gelukt, is het tijd om op te schalen naar the next level: een drijvende woonwijk. ‘Op die manier wordt dit type woning ook bereikbaar voor een grotere groep Rotterdammers. Want laten we wel wezen: een havenuitzicht, dat wil toch iedereen?’

Artikel >

Waterwonen opgenomen in Netwerk Immaterieel Erfgoed 13 April 2021

Het Waterwonen is sinds gisteren opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland!

Het initiatief hiertoe is genomen door ErfgoedWaterwonen.nl. Immaterieel erfgoed kan alleen worden aangemeld door beoefenaars of direct betrokkenen. Met de aanmelding erkennen ze dat zij deze cultuuruiting als immaterieel erfgoed zien. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft bevestigd dat Waterwonen aan de criteria voor immaterieel erfgoed voldoet zoals gesteld in het UNESCO Verdrag inzake de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, en heeft de aanmelding zichtbaar gemaakt op: https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/waterwonen

De motivatie voor opname op de lijst immaterieel erfgoed is ingediend, dit proces zal ongeveer 1 jaar in beslag nemen, in verband met cursussen en schrijven Borgingsplan.

De enquete is meer dan 500 keer in gevuld!, Waterbewoners bedankt hiervoor, hiermee  gaan we aan de slag voor dit borgingsplan te schrijven.

Ruimte voor Immaterieel erfgoed Waterwonen

Hoe breng je immaterieel erfgoed onder in omgevingsvisie en omgevingsplan

De Omgevingswet, die op 1 januari 2022 in werking treedt, geeft gemeenten mogelijkheden om in hun omgevingsbeleid rekening te houden met immaterieel erfgoed.

WAT IS IMMATERIEEL ERFGOED
EN WAAROM IS HET WAARDEVOL?
Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Het gaat om cultuuruitingen die mensen met passie beoefenen en die hun een gevoel van identiteit en continuïteit geven. Immaterieel erfgoed geeft mensen houvast
en laat ze zich ‘thuis’ voelen. Het is een bron van
culturele diversiteit en een garantie voor duurzame
ontwikkeling.

CULTURELE DIVERSITEIT
Immaterieel erfgoed weerspiegelt de rijke culturele
diversiteit in Nederland. Immaterieel erfgoed bestaat
in vele vormen en wordt door diverse groepen of
individuen beoefend.

WAAROM RUIMTE GEVEN VOOR IMMATERIEEL ERFGOED BINNEN JE BELEID
Immaterieel erfgoed kan juist alleen blijven bestaan als
het dynamisch is en mee verandert in de tijd. Vandaar
dat we niet spreken van ‘beschermen’ maar van
‘borgen’ (‘safeguarding’ in het Verdrag).
Onder ‘borgen’ verstaan we het nemen van bewuste
acties om het immaterieel erfgoed levend te houden
zodat het voortgezet kan worden.

ECONOMISCHE WAARDE
Immaterieel erfgoed kent vaak een economische
waarde, bijvoorbeeld omdat het erfgoed toeristen trekt
en zo bijdraagt aan economische ontwikkeling.

IDENTITEIT EN CONTINUÏTEIT
Immaterieel erfgoed is allereerst van belang voor de ‘erfgoedgemeenschap’, de mensen die het erfgoed beoefenen en er een gevoel van identiteit en continu-ïteit aan ontlenen. Ook is het van belang voor mensen die het erfgoed beleven en ervan genieten. Zij behoren tot de grotere erfgoedgemeenschap.

DUURZAAMHEID
Immaterieel erfgoed kan bijdragen aan duurzaam-
heidsdoelstellingen, bijvoorbeeld doordat traditioneleambachts-lieden op duurzame wijze produceren of door
duurzaam natuurbeheer. Bovendien wordt er steedsmeer gedaan om minder duurzame vormen van imma-
terieel erfgoed duurzamer te maken.

Barry Meruma van Woonboot advocaat over de voordelen van immaterieel erfgoed

Met woonbootadvocaat.nl willen we meer zicht bieden op de juridische positie van waterbewoners. Daarom willen we alle relevante juridische kennis beschikbaar stellen gerelateerd aan waterwonen in Nederland. Dit geldt ook voor juridische kennis op gebied van varend erfgoed, waar de laatste tijd veel om te doen is. Onderstaand vind je beschikbare wetgevingsdocumenten en overig naslagmateriaal over actualiteiten rond het Verdrag van FARO, onze bijdragen aan VLOT Magazine over dit onderwerp, en informatie over de aanvraag van Stichting Behoud Cultuur Waterwonen in Nederland om waterwonen als cultuur op de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed te plaatsen.

Samen met erfgoedorganisaties onderzocht de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) sinds 2018 hoe burgerinitiatief en – participatie kan worden gestimuleerd. Zo kwam het programma FARO van de RCE tot stand, waarbij netwerken en proefprojecten worden opgezet. In deze proefprojecten zijn gezamenlijke methoden en instrumenten ontwikkeld waarmee erfgoedorganisaties, overheden, en erfgoedgemeenschappen in de praktijk aan de slag kunnen. Uiteindelijk heeft dit een advies opgeleverd aan de minister van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap over ratificatie van het Verdrag van FARO.

Onder het onderzoek van de RCE valt o.a. het rapport ‘Cultureel Erfgoed voor en met iedereen’. Dit rapport gaat dieper in op beleids- en juridische implicaties van ratificering en ondertekening van het verdrag van FARO, en interpretatie van een aantal belangrijke begrippen. Het rapport is ook opgesteld ter inventarisatie en analyse van acties die andere Europese landen ondernemen, of hebben ondernomen, en inventarisatie en analyse van acties en projecten die in Nederland zijn ondernomen op het gebied van burgerparticipatie en burgerinitiatieven in de erfgoedsector.

In de bijlage ‘Over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving’ vind je meer over de belangrijkste resultaten van het onderzoek Programma FARO. Specifiek wordt hier besproken wat de uitgangspunten van het Verdrag van FARO zijn, hoe de beleidsbasis voor invoering moet worden opgesteld, en hoe de uitvoeringsagenda in 2021 ter voorbereiding van de ondertekening van het Verdrag van FARO er uit gaat zien.

Op 11 februari 2021 constateerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat het verdrag van FARO aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en bij een vernieuwende beweging in het erfgoedveld. De uitvoeringsrichting van het Verdrag van FARO, en de toekomstige ondertekening en ondersteuning van het verdrag, worden door de minister ondersteund.

#woonboten #waterwonen #immaterieelerfgoed #meerligplaatsen #toekomstbestendig #omdenken

Erfgoed Waterwonen in Vlot

Het magazine Vlot heeft aandacht besteed aan erfgoed waterwonen en het doel om water wonen op het immatrieel erfgoed te krijgen.

zie hier het hele artikel:

Interview in Vlot magazine Erfgoed Waterwonen

Wij krijg van Vlot de kans om op de zeepkist te staan en dat waarderen wij zeer en dat is ook wat er dient te gebeuren! Alle belangen-organisaties, de handen in één om ons mooie waterwonen door te geven aan de volgende generatie.

Het magazine Vlot van Renate Meijer bestaat dit jaar 10 jaar, het valt bij 12.000 waterwoners in de bus. Het is veel werk en steun is daarom meer dan welkom en belangrijk voor onze gemeenschap waterwonen, ga naar

en steun Vlot, nog gefeliciteerd met het 10 jarig jubileum!

En een stukje van Renate, hoe zij het waterwonen op de kaart zet en op een positieve manier.

#waterwonen #verbinden #versterken #waterwooncommunities

#vlotmagazine

#OMDENKEN MEER WOONBOTEN

Kijk zulke mensen moeten we meer hebben!

Artikel AD Kees Thies >

Ja, ik weet het, ik schreef er al eens vaker over en ik doe dat nu weer omdat ik, in het digitale archief van mijn krant, doelgericht aan het zoeken was op het woordje woonboot. Aanleiding daartoe was een artikeltje dat ik tegenkwam over het feit dat er in Dordrecht, op het gebied van woonboten, nog altijd een zogeheten uitsterfbeleid van kracht is. Of heb ik het mis? 

Wat me wél duidelijk werd is dat het fenomeen wonen op het water in dit land momenteel behoorlijk in opkomst is. Logisch ook, want in deze tijden van woningschaarste, zoeken we met z’n allen naar creatieve oplossingen. 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Om de aanvraag van plaatsing op de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed mogelijk te maken hebben we subsidie gekregen van:

het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Wat wij doen:

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. We geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. We zijn er voor jou, want: Cultuur. Jíj maak het.

Erfgoedwarerwonen.nl :

Hiermee kunnen we de erfgoed gemeenschap in kaart gaan brengen.

Wij hebben o.a. een enquete ontwikkeld, want we graag weten wat de cultuur is en gewoontes zijn van het wonen op het water, de identiteit van waterbewoners en wat ons (ver)bindt én hoe we dit kunnen versterken.
Op 22 maart zijn er al 352 enquetes in gevuld! wat een enthousiasme!

Aan de hand hiervan gaan wij een borgingplan schrijven voor het Nederlands immaterieel erfgoed. Om zo het waterwonen door te geven aan de volgende generatie.

Er-varen.nl, Innovator in the Maritime Community and in Sustainable living.

Annelinde Gerritse, AAnjager….., weer iemand die het waterwonen een warm hart toedraagt! Geweldige ideeën, innovaties en bedenker van schepencarrousel.nl
#woonboot #woonschip #dynamischwaterwonen #toekomst #verbinder #trotsewaterbewoonster

Er-varen door te doen (varen) vanuit een visie (er).
Er-varen door open samen te werken.
Er-varen vanuit een netwerkstructuur.
Er-varen in de maritieme sector (varen) en
Er-varen van duurzaam wonen (Er).

AANjagen woonboten Arnhem

Bewoners gaan samen aan de slag met het verduurzamen van hun woonboten. De AANjager brengt het proces op gang, zorgt voor betrokken bewoners en zorgt voor continuïteit. De volgende activiteiten hebben we in dit project met de bewoners uitgevoerd: Drijvend Energieloket 1.0 Menukaart Energiecafe’s Warmtevaart Nieuwsbrieven Website http://www.arnhemaanhetwater.nl Drijvend Energieloket 2.0