Rechter tempert forse huurverhoging voor woonbootbewoners

LWO: Rechter tempert forse huurverhoging voor woonbootbewoners >


UTRECHT – Woonbootbewoners die naar de kantonrechter stappen om de forse
huurverhoging van hun ligplaatsen door de Staat aan te vechten hebben vaak succes. In
de meeste gevallen tempert de rechtbank de huurverhoging.
Dat blijkt uit zeven recente uitspraken van de rechtbanken Noord-Holland en MiddenNederland. Volgens de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) scheelt dit de
woonbootbewoners tussen de 500 en 2000 euro per jaar aan huur.
Sommige zaken spelen al sinds 2010. In dat jaar kregen woonbootbewoners die een ligplaats huren van de rijksoverheid bericht dat hun huur twee of soms wel vier keer zo hoog zou worden. Hiermee wilde het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB), inmiddels veranderd in het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), marktconforme tarieven gaan hanteren. Huren van tussen de vijfhonderd of duizend euro per jaar werden ineens verhoogd tot bedragen tussen de vijftienhonderd en vierduizend euro. Van de 900 gedupeerden heeft volgens de LWO slechts een tiental een rechtszaak aangespannen tegen de huurverhoging. De rest is morrend akkoord gegaan.
De rechtbank Midden-Nederland deed vorig jaar juni uitspraak in vier zaken van
woonbootbewoners. De rechtbank Noord-Holland deed eind maart uitspraak in drie zaken.
Hoewel de rechters meestal beide partijen deels in het gelijk stellen, wordt de nieuwe huur in alle gevallen vastgesteld op basis van deskundigenrapporten. Die komen allemaal uit op een fors lagere huurprijs dan de Staat voorstelde.
Volgens de LWO gaat de strijd in deze langslepende rechtszaken steeds om het begrip
‘marktconform’. ,,Het aantal ligplaatsen neemt niet toe, de vraag echter wel. Hierdoor stijgen de koopprijzen voor woonboten met een ligplaats sterk. De ‘marktconforme’ huurprijzen worden gebaseerd op deze koopprijzen. De overheid houdt dus het aantal ligplaatsen krap en profiteert vervolgens zelf van de prijsstijging die door deze krapte wordt veroorzaakt”, legt voorzitter Max Noordhoek van de LWO uit. ,,De huurverhogingen zijn nu verlaagd. Dat geeft uiteraard voldoening. Maar deze gang van zaken heeft het vertrouwen in de overheid niet bevorderd.”
Van de tienduizend ligplaatsen voor woonboten in Nederland is 95% in beheer bij de diverse overheden: rijk, provincie, waterschap, gemeente. Hoewel het om individuele uitspraken gaat, hoopt de LWO dat die ook doorwerken bij de huurverhogingen die lagere overheden de afgelopen jaren hebben opgelegd. Noordhoek: ,,Er is een duidelijke grens gesteld. De volgende stap is om te bereiken dat de te hoge huur voor anderen ook wordt verlaagd. Nog mooier is het wanneer de overheid zelf actie onderneemt in die richting. Het geschonden vertrouwen zou hiermee kunnen worden hersteld.”
Hoewel wonen op het water een erkende woonvorm is, worden woonbootbewoners volgens de LWO nog steeds geconfronteerd met opheffing van ligplaatsen, beperkende verordeningen en extreme verhogingen van liggelden. Bij de Tweede Kamer ligt sinds maart 2020 een wetsvoorstel dat huurders van ligplaatsen voor woonboten dezelfde rechtsbescherming biedt als huurders van een woning. ,,Maar de Kamer wacht al sinds vorig jaar juni op de antwoorden op de door diverse fracties gestelde vragen. Hierdoor stagneert de goedkeuring van dit wetsvoorstel”, stelt Noordhoek.

EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunnen media contact opnemen met Max Noordhoek, voorzitter LWO,
Tel: 0314-381773, e-mail: lwo@lwoorg.nl, website http://www.lwoorg.nl.
De uitspraken van de rechtbanken Midden-Nederland en Noord-Holland zijn terug te vinden
onder zaak- en rolnummers: ECLI:NL:RBMNE:2020:2422, ECLI:NL:RBMNE:2020:2423,
ECLI:NL:RBMNE:2020:2425, ECLI:NL:RBMNE:2020:2426, 6235510\CV EXPL 17-7179,
6271570\CV EXPL 17-7809, 6235466\CV EXPL 17-7177, 6271683 \ CV EXPL 17-7810.
Voor de status van het wetsvoorstel voor het verbeteren van de huurbescherming voor
huurders van ligplaatsen, zie:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/

Advertentie

Het leven onder de woonark-boot

Leven onder woonark-boot heeft positief effect op watersysteem.

Floris Boogaard en Rutger de Graaf (Blue revolution) stelden een realtime bestuurbare drone met sensoren samen, waarmee ze op meer dan 20 locaties in Nederland de waterkwaliteit van zoet water onder drijvende objecten hebben gemeten. “We ontdekten dat de camera’s op de drones de ecologische toestand goed vastlegde: vissen, planten, maar ook mosselen die zich hechtten onder drijvende woningen. Op basis van de camerabeelden en metingen wisten we: dit water is in ieder geval niet van slechte kwaliteit, anders zou dat onderwaterleven er niet zijn. Sterker nog: blijkbaar gebruiken kleine vissen het ondiepe water als schuilplaats en kunnen drijvende constructies juist een positief effect hebben op het watersysteem.” 

Floris Boogaard drijvende objecten onderzoek

Effect drijvende constructies op waterkwaliteit Floris Boogaard Hanze Deltares GCA: climateadaptation & applied science

Week van ons water 1 t/m 16 mei,

Het is de week van ons water, water is niet alleen om te drinken, maar ook om op te wonen!

Artikel van Ties Rijcken 

Dit is wat we willen, betaalbare waterwoningen! Waterwonen is bovendien sinds dit jaar erkend als immaterieel erfgoed en dat in de #weekvanonswater
Bovendien is er economische waarde: 1000 woningen leveren hier minstens 150 miljoen euro op voor de overheid, een veelvoud daarvan aan waardecreatie, en een primeur als het langste nieuwe dorp van Nederland. laten wij dit “vlot” trekken.

zie hier het artikel in H2O Magazine

Drijvend Particulier Opdrachtgeverschap

Triodos bank -de kleur van geld

Van Tiny House of woongroep tot aan een drijvende woonwijk, ook de betaalbare, voor wie wil waterwonen, er zijn complete( tiny)waterhouses te koop

Of zelf bouwen is ook leuk, neem het initiatief bij je gemeente, als je je waterdroom wilt verwezenlijken. waterwonen is tenslotte nu immaterieel erfgoed.

Dit betekent erkenning voor jouw woonwens.

tips om jouw woondroom te realiseren

1.Waar vind je grond/water voor een (tiny)waterhouse?

2. Hoe kom je in gesprek met de gemeente over jouw woondroom?
let op! waterwonen is immaterieel erfgoed.

3.En hoe financier je jouw plannen? Een kleine greep uit de vragen die langskwamen tijdens de workshop ‘Anders Wonen: hoe organiseer je dat’, die we samen met HetkanWEL organiseerden.

Wij zetten een aantal van de tips uit de workshop voor je op een rij.

Dirk Bugter is hypotheekadviseur bij Triodos Bank en heeft jarenlange ervaring met het financieren van uiteenlopende woonvormen. Zijn werk is het leukste als hij kan zoeken naar manieren waarop het wél kan. Tijdens de workshop deelde hij zijn ervaringen en beantwoordde hij tientallen vragen van de deelnemers.

Het opzetten van een innovatief woonproject heeft tijd nodig. Het langste project dat Dirk begeleidde, de drijvende woonwijk Schoonschip in Amsterdam, duurde 10 jaar. Het kortste 3,5 jaar. Je kunt dus met een gerust hart zeggen, dat je een lange adem nodig hebt voor dit soort projecten, maar als je doorzet woon je straks wel precies zoals jij het wilt.

1. Doe het samen

Als je een project wilt starten, kun je het beste zoeken naar gelijkgestemden om het samen mee te doen. De gemeente gaat vaak makkelijker in gesprek met een vereniging of stichting dan met één persoon.

Samen kun je meer gewicht in de schaal en laten zien dat je bereid bent om veel tijd en energie in de realisatie van het project te steken. En dat is nodig, want het is lastig om grond te krijgen in Nederland, vooral als jouw ideeën afwijken van wat gebruikelijk is.

2. Maak er een project van

Als je mensen mee wil krijgen met jouw ideeën, is het belangrijk om het projectmatig aan te pakken en je idee te ontwikkelen tot concreet plan, dat je vervolgens kunt uitvoeren. De meeste woonprojecten verlopen als volgt:

  1. Je neemt het initiatief om een woonproject op te starten. Je bedenkt waar het aan moet voldoen, zet je wensen op een rij en bepaalt je budget.
  2. Vervolgens maak je een plan dat je verder gaat uitwerken. Als het plan goed weergeeft wat je zou willen en je het samen met anderen wilt uitvoeren, dan kun je een stichting of vereniging oprichten. Als particulier, stichting of vereniging stap je vervolgens naar de gemeente. Komt er een gesprek op gang, dan kun je door naar de volgende stap.
  3. Het plan ga je verder ontwikkelen en je begint met het ontwerpen van je huis of huizen. Daarvoor zoek je hulp bij een adviseur, een aannemer en een architect, maar je klopt ook aan bij de bank om te praten over financiering.
  4. Is alles rond, dan ga je de realisatiefase in. Het bouwen gaat dan echt beginnen en dat vraagt om het maken van heel veel verschillende keuzes. Van keuken en badkamer tot de kleur van de deuren.
  5. Als alles is afgerond kun je er gaan wonen.

Persoonlijk advies

Heb je je droomhuis al gevonden of overweeg je je hypotheek over te sluiten? Het is altijd fijn als er iemand met je meedenkt. Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Onze hypotheekadviseurs geven je een advies dat past bij jouw persoonlijke situatie en je wensen. En we geven er ook een gratis energiebespaaradvies bij.

Plan een gratis oriëntatiegesprek

3. Hypotheek

Om je woondroom te financieren, heb je (meestal) een hypotheek nodig. En daar zijn natuurlijk voorwaarden aan verbonden. Vanuit de bank, maar ook vanuit de overheid.

Bij het verstrekken van een hypotheek kijkt een bank altijd naar de inkomsten die iemand heeft en de maandlasten die hij/zij kan dragen. Wat verdien je, wat kun je lenen en wat is het onderpand. Dat moet allemaal in verhouding zijn.

En natuurlijk moeten we ons ook aan de regels van de overheid houden, die stelt dat je nooit meer dan 100% van de waarde van de woning mag financieren. Daarnaast is er een volwaardig onderpand nodig. Een huis, dat nagelvast staat op een stuk grond, of een boot, liefst met een steiger en een stuk grond in eigendom.

4. Een aantal voorwaarden voor financiering:

zie gehele artikel >

5. Bereid je goed voor

Het krijgen van een hypotheek voor jouw woondroom kan best snel gaan. Je moet dan alleen wel goed voorbereid zijn. Dat wil niet zeggen, dat je niet in een eerder stadium al contact kunt opnemen met een bank.

Triodos Bank staat er zeker voor open om jouw plannen te bespreken. Zolang je plannen maar duurzaam zijn natuurlijk. En het mooie is, dat je voor jouw duurzame plannen ook nog wordt beloond met een rentekorting.

Bekijk de hele workshop terug

Triodos Hypotheek

En Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Droom jij er van om anders te wonen? Triodos Bank verstrekt niet alleen duurzame hypotheken met een gratis energiebespaaradvies. We adviseren ook mensen die anders willen wonen. Zo helpen we mensen die samen met hun ouders onder een dak willen wonen in en kangoeroewoning. En geven wij elke maand een workshop aan mensen die kiezen voor (duurzame) zelfbouw, alleen of met anderen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Drijvende wijk onderzoek

Het project Veenetië is een onderzoeksproject naar de technische als LCC  haalbaarheid van een drijvende woonwijk als oplossing in gebieden met bodemdalingsproblematiek en potentieel wateroverlast risico.

Dit onderzoek, gebaseerd op een real life case in de provincie Utrecht heeft aangetoond dat de gekozen aanpak een wijk creëert die flexibel is en geen last heeft van dalende bodem. Het beweegt op het water en kan daardoor goed water bufferen. Het is daarmee een bodemdaling- en klimaatbestendige wijk. Balance d’eau heeft hier als prominent kernteam lid en financieel een bijdrage aan geleverd. Dit project is gepresenteerd tijdens het nationaal congres bodemdaling van november 2019


Gemeente Woerden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Programma aanpak Veenweiden, Bestuurstafel Infrastructuur en Bodemdaling Alphen, Gouda en Woerden, ORG-ID, Sweco, Witteveen+Bos

ga naar de site van Balance D’eau

Stem op ze!

Koen Post en Stan te Winkel

Wonen in je eigen verplaatsbare en makkelijk schaalbare Bubbel op het water!

Je ben student of starter en kan maar geen geschikte woning krijgen op de plek die je wil. Vervelend! Hier lijkt in de nabije toekomst ook geen verandering in te komen. Na 20 mislukte bezichtigingen zakt de moed je in de schoenen en blijf je maar bij je ouders of huisgenoten inwonen. Maar wanhoop niet! Het Bubbel woon-concept is de sleutel tot de oplossing en biedt betaalbare en verplaatsbare woningen voor op het water. De woningen zijn flexibel inzetbaar. Zo zijn ze eenvoudig te verhuizen naar een andere locatie en zijn ze makkelijk uit te breiden. Voor elk wat wils! De grote Nederlandse steden hebben we te maken met een chronisch gebrek aan woningen voor bevolkingsgroepen zoals studenten jong professionals. Oorzaken zijn maatschappelijke ontwikkelingen die op specifieke plekken leiden tot een te hoge druk op de beschikbare ruimte zoals ruimtegebrek, verstedelijking en vergrijzing. Het betreft op dit moment nog een concept, maar we zijn aan het onderzoeken of wij het concept door kunnen ontwikkelen.over de pionier

We zijn twee jong professionals in de toch vrij traditionele bouwwereld. Omdat we beide in grote steden wonen ervaren we persoonlijk het gebrek aan betaalbare woningen bij het zoeken naar een starterswoning. Tegelijkertijd zien we in ons werk dat de ruimte die er in Nederland nog is onvoldoende benut wordt. Volgens ons komt dit doordat er nog te veel wordt gedacht in de traditionele oplossingen ‘zo hebben we het altijd gedaan’. De tegenstrijdige belangen bij vastgoedontwikkeling geven weinig ruimte voor vernieuwende oplossingen. Wij willen daar verandering in brengen door gebruikers direct aan leveranciers te koppelen. Het bureau waarvoor we werken (bbn adviseurs) geeft ons de ruimte om deze plannen waar te maken.

Stem hier!

Drie ligplaatsen voor historische schepen in Den Haag.

Laakhaven-West heeft drie nieuwe ligplaatsen voor markante historische schepen gekregen. Den Haag heeft zich namelijk aangesloten bij de Schepencarrousel. Wethouder Hilbert Bredemeijer nam vrijdagmiddag de ligplaatsen officieel in gebruik door het eerste schip aan te sluiten op de walstroom en vervolgens de Schepencarrousel vlag te hijsen.

“Het is toch wel heel bijzonder dat Den Haag nu ook op de lijst staat van steden die bij de Schepencarrousel horen”, zegt Wethouder Bredemeijer. Er zijn hiermee nu 25 plaatsen in Nederland waar markante historische schepen kunnen aanmeren. “Ik ben er heel blij mee, omdat wij heel veel ligplaatsen hadden meer in het oosten van het land en in de randstad hadden we eigenlijk niet zoveel”, vertelt Schepencarrousel voorzitter Henk Muis aan Den Haag FM.

“Het is eigenlijk ontstaan vanuit de behoefte van grotere schepen om ergens te kunnen liggen”, aldus Muis. Er zijn nu zo’n 125 oude bedrijfsvaartuigen die deelnemen aan de Schepencarrousel. Deze schepen zijn zo tussen de 20-25 meter lang en passen daardoor niet in een jachthaven. Maar ook beroepshavens zijn vaak niet toegankelijk voor deze boten. Daarom is er een plaform gecreëerd om ligplaatsen en dit soort schepen aan elkaar te koppelen. Dit levert voor de schippers zekerheid op dat ze ergens kunnen liggen en voor de ligplaatsen wisselen de schepen elke paar maanden. “Er is hier in Den Haag plek voor 3 historische schepen van de Schepencarrousel. Die mogen elk 3 maanden blijven liggen en dan ga je weer naar een andere plek”, aldus Bredemeijer. het hele artikel>

Tekst loop door na video:

Naast het in de vaart houden van de historische sleepboten, vracht-, en zeilschepen, is een ander doel van de Schepencarrousel om de verhalen achter deze markante vaartuigen te vertellen. Hiervoor heeft elk schip een soort ‘Scheepspaspoort’ dat zichtbaar aan de boot is bevestigd. Hierop kunnen passanten het verhaal van het schip zien.

“Op die manier kan er contact tot stand komen tussen de schipper en bewoners en gebruikers van de stad”, stelt Bredemeijer. Hij vindt het ook belangrijk dat Den Haag een stad is waar je niet alleen woont en werkt, maar waar je ook kan leven en elkaar kunt ontmoeten. “En wat is er mooier dan een ontmoetingsplek in de buitenruimte waar je ook nog iets kunt leren over het verleden”, aldus de wethouder. “Dus het is belangrijk voor de stad. Als er altijd hetzelfde schip ligt, kijken ze er niet meer naar, en als er weer een nieuw schip komt is er nieuwe reuring”, besluit schipper Paul Kamstra.

Amsterdam – het kan wel! waterwonen -woonboten

Luister hier: Podcast 1

Schoonschip en De Ceuvel: stadse initiatieven uit Amsterdam-Noord, die internationaal de aandacht trokken.
Hoe kwamen deze duurzame, circulaire experimenten van de grond in industrieel Buiksloterham? Het kan dus wel?!

Aan het woord komt Marjan de Blok, de vrouw achter drijvende wijk Schoonschip. Tien jaar duurde het project, ze hield vol, en mét succes. En verder Tjeerd Haccou van Space&Matter die vanuit zijn bureau betrokken was bij tijdelijke broedplaats De Ceuvel. Waar ook Schoonschip weer van leerde. Samen inspireerden deze experimenten de duurzame stadsontwikkeling ‘op Noord’, met initiatiefrijke burgers aan de basis, in plaats van de gemeente.
Hoe begin je, hoe houd je vol en vooral: hoe organiseer je het dan samen met de gemeente en ‘de markt’? Met de twee initiatiefnemers en gemeentelijk stedenbouwkundige Paco Bunnik gaan we in gesprek, die tips & tricks delen. Want wat hier kan, moet ook elders kunnen.

Host: Fred Schoorl
Audiodesign: KLOAQ
Productie: Dag en Nacht Media

Nassaulaan transformeert in drijvende woonwijk

  • In de Nassauhaven drijven sinds kort een kleine twintig ‘havenlofts’
  • Bijzonder: deze toekomstbestendige waterwoningen bewegen mee met het getij
  • De havenlofts vormen een voorbode van drijvende woonwijkjes in andere stadshavens

Jezelf eigenaar mogen noemen van een stukje havenwater. Dat kunnen niet veel Rotterdammers de bewoners van de havenlofts in de Nassauhaven nazeggen. ‘Om precies te zijn: niemand’, zegt architect Pieter Figdor, ontwerper van deze unieke waterwoningen. ‘Rotterdam heeft nooit eerder havengebied met een woonbestemming uitgegeven.’

Het is een klein voorbeeldje, maar wel tekenend voor dit pioniersproject. De gemeente Rotterdam schreef in 2013 een ontwerpwedstrijd uit voor drijvende woningen in deze voormalige industriehaven in de wijk Feijenoord. Achterliggende doelstelling: de haalbaarheid van ‘wonen op het water’ onderzoeken. Onderweg moesten dan ook de nodige hindernissen worden genomen, vertelt Figdor, die met zijn bureau Public Domain Architects de prijsvraag won. Zoals dus: het havenwater opdelen in ‘woonkavels’ voor uitgifte. ‘Op die manier werd het voor mogelijke bewoners veel interessanter om te investeren in zo’n experimenteel project’, verklaart de architect deze ongebruikelijke stap. Het resultaat: de havenbodem onder de lofts staat op naam van de bewoners met een eeuwigdurend woonrecht.

Er is interesse uit de hele wereld’, vertelt Figdor enthousiast. Niet zo gek: drijvende woningen zitten in de lift. Ze vormen een gecombineerd antwoord op klimaatverandering én woningnood. ‘Zeker in een stad als Rotterdam met al zijn in onbruik geraakte stadshavens.’ Nu dit eerste drijvende straatje is gelukt, is het tijd om op te schalen naar the next level: een drijvende woonwijk. ‘Op die manier wordt dit type woning ook bereikbaar voor een grotere groep Rotterdammers. Want laten we wel wezen: een havenuitzicht, dat wil toch iedereen?’

Artikel >

Waterwonen opgenomen in Netwerk Immaterieel Erfgoed 13 April 2021

Het Waterwonen is sinds gisteren opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland!

Het initiatief hiertoe is genomen door ErfgoedWaterwonen.nl. Immaterieel erfgoed kan alleen worden aangemeld door beoefenaars of direct betrokkenen. Met de aanmelding erkennen ze dat zij deze cultuuruiting als immaterieel erfgoed zien. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft bevestigd dat Waterwonen aan de criteria voor immaterieel erfgoed voldoet zoals gesteld in het UNESCO Verdrag inzake de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, en heeft de aanmelding zichtbaar gemaakt op: https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/waterwonen

De motivatie voor opname op de lijst immaterieel erfgoed is ingediend, dit proces zal ongeveer 1 jaar in beslag nemen, in verband met cursussen en schrijven Borgingsplan.

De enquete is meer dan 500 keer in gevuld!, Waterbewoners bedankt hiervoor, hiermee  gaan we aan de slag voor dit borgingsplan te schrijven.