Er-varen.nl, Innovator in the Maritime Community and in Sustainable living.

Annelinde Gerritse, AAnjager….., weer iemand die het waterwonen een warm hart toedraagt! Geweldige ideeën, innovaties en bedenker van schepencarrousel.nl#woonboot #woonschip #dynamischwaterwonen #toekomst #verbinder #trotsewaterbewoonster Er-varen door te doen (varen) vanuit een visie (er).Er-varen door open samen te werken.Er-varen vanuit een netwerkstructuur.Er-varen in de maritieme sector (varen) enEr-varen van duurzaam wonen (Er). AANjagen woonboten Arnhem BewonersMeer lezen over “Er-varen.nl, Innovator in the Maritime Community and in Sustainable living.”

Waterwonen en de natuur gaan goed samen.

Hoe meer mensen en kinderen bezig zijn met de natuur ,hoe meer men het wil beschermen en faciliteren en dat is wat waterbewoners dus doen, samen leven met de natuur. #natuurinclusief #waterwonen Dat dat juist zeer goed samen gaat, zie je hier ook in dit voorbeeld, de eendjes zitten liever op de ark dan inMeer lezen over “Waterwonen en de natuur gaan goed samen.”

Overheid en samenwerking

Overheden en schippers van de bruine vloot verstevigen de samenwerking. Dat was de belangrijkste constatering op het symposium “Toekomst van de Bruine Vloot”. Onderzocht wordt hoe het varend erfgoed een rol kan spelen in het verwezenlijken van maatschappelijke ambities zoals waardevol cultuurtoerisme, er is geld ingezameld voor onderzoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden en er werd, enMeer lezen over “Overheid en samenwerking”